Erhvervsbiavler Nicki Toftum slår alarm: Mangel på bestøvere kan true specialafgrøderne

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning. Bi-avlerne lever udover honningsalget nemlig også af at leje bier ud til bestøvning af specialafgrøder.

- Det vil være en katastrofe for danske producenter af hvidkløver og hybridraps samt erhvervsfrugtavlere, der skal bruge bier som bestøvere, hvis vi ikke kan afsætte vores honning.

Sådan lyder det fra Nicki Toftum, Midtsjælland, der er en af cirka 10 erhvervsbiavlere, der lever 100 procent af deres biavl og som aktuelt har svært ved at finde afsætning for deres honning.

Årsagen er ifølge Nicki Toftum, at markedet oversvømmes af billigere honning fra eksempelvis de baltiske lande, Ukraine og Brasilien, som den hidtidige opkøber af dansk honning har valgt at importere, efter at de danske avlere for et par år siden havde nedgang i produktionen og ikke kunne levere.

- Når vi ikke kan afsætte vores honning, mangler halvdelen af vores årsomsætning, lyder det videre fra Nicki Toftum, der samtidig anfører, at det kan få flere avlere til at lukke ned.

Halvdelen af omsætningen kommer fra salg af honning, mens den anden halvdel kommer fra udlejning af bier til bestøvning af en række specialafgrøder.

- Derfor hænger de to ting uløseligt sammen. Uden honningsalg er der også risiko for mangel på bestøvere, pointerer Nicki Toftum.

Mangel på bier

Den midtsjællandske biavler, der selv har 600 bi-familier og producerer 20 tons honning om året, lejer sine bier ud til frugtavlere og til landmænd, der skal have deres hybridraps- og hvidkløvermarker bestøvet for at få et udbytte.

- For at en hybridrapsmark kan blive ordentligt bestøvet, bør der være tre bi-familier pr. hektar, mens en hvidkløvermark kræver to bi-familier pr. hektar.

Ligesom sine kollegaer har Nicki Toftum aldrig haft problemer med at afsætte bier til bestøvning. Tværtimod.

- Jeg har hvert år efterspørgsel på mange flere, end jeg kan levere. Jeg har lige nu også forespørgsler fra privatpersoner, der spørger, om ikke jeg vil sætte stader op hos dem, fordi der allerede nu er for langt mellem bi-familierne.

Alarm

Aktuelt hober mængder af dansk honning sig op, og ifølge Nicki Toftum er der flere biavlere, der overvejer at stoppe.

- De har simpelthen ikke råd til at købe foder til deres bier, når de endnu ikke har solgt al honning fra sidste år.

Samtidig peger han på, at langt de fleste erhvervsbiavlere har samme gennemsnitsalder som gennemsnittet af danske landmænd – altså i midten af 60’erne.

- Det er klart, at når de er ramt på deres levevej, så overvejer de at stoppe produktionen, konstaterer Nicki Toftum, som desuden mener, at en del af lysten til at have bier forsvinder, når man ikke kan afsætte sin honning. Han sammenligner det med at have køer eller grise.

- Hvilken kvæg- eller svinebonde har lyst og råd til at blive ved med at producere mælk eller svinekød, hvis ikke de kan komme af med det, fordi markedet oversvømmes af udenlandske varer, vi ikke kender kvaliteten af, spørger han.

Frygter ikke selv fremtiden

Selv frygter Nicki Toftum ikke fremtiden så meget. Han har bygget virksomheden op med de penge, som bierne selv har tjent, så han er ikke konkurstruet.

- Men fortsætter det sådan i flere år, hvor man bare stiller på lager, vil jeg nok også miste interessen. Så er det ikke sjovt længere.

Nicki Toftum har siden årsskiftet besøgt omkring 150 forretninger, hvoraf 30 af dem nu sælger hans honning.

- Men når de så aftager måske 16-20 glas á 400 gram om måneden, kan enhver se, at det ikke er nemt at få solgt i alt 20 tons.

Klimaftryk og danske bier

Nicki Toftum peger i den forbindelse på det paradoks, at forbrugerne fokuserer ekstremt meget på miljø og klima.

- Det er tosset, at vi henter honning i Ukraine, Østeuropa og Brasilien, når vi samtidig har overflod af dansk honning

Ifølge Nicki Toftum er det i dag kun cirka 20 procent af den honning, der sælges i danske butikker, som er dansk produceret.

- Det til trods for, at vi reelt producerer mindre honning, end forbruget berettiger til.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

Ros til danske landmænd

På spørgsmålet om Nicki Toftum har haft problemer med bi-død på grund af sprøjtning, eller fordi frø er bejdset med neonikotinoider, svarer han:

- Jeg har aldrig haft problemer med bi-død som følge af sprøjteskader. De landmænd, jeg har bier hos, er rigtig dygtige til at sprøjte og de, der bruger midler, der kan være farlige for bier, sprøjter om natten, hvor bierne ikke flyver.

Læs også