Fødevareminister: Den grønne omstilling ligger hos den nye generation

Mandag var fødevareminister Jacob Jensen på besøg på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth for at møde de unge og blandt andet høre mere om implementeringen af grøn omstilling i undervisningen.

Brugen af ny teknologi indgår som en naturlig del af den praktiske undervisning på Dalum Landbrugsskole. Fødevareminister Jacob Jensen lyttede til de unge agrarøkonomstuderende. Fødevareminister Jacob Jensen besøgte mandag Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth. Jonas Lundby og Katrine Nielsen fik lov at stille Jacob Jensen spørgsmål i forbindelse med deres hovedopgave på agrarøkonomstudiet.

Det var en lille eksklusiv flok, der mandag tog imod fødevareminister Jacob Jensen på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth. Foruden to elever på grundforløb 1, et par lærere og skolens forstander, deltog tre agrarøkonomstuderende, hvor de to – Jonas Lundby og Katrine Nielsen – havde en helt særlig aftale med ministeren.

- I forbindelse med vores hovedopgave om fremtidens ukrudtsbekæmpelse, har vi sendt ministeren en række spørgsmål, som han har lovet at svare på i dag, fortalte Katrine Nielsen.

Grøn omstilling og fastholdelse

Forinden stod den dog på rundvisning og en generel snak om, hvordan landbrugsskolerne implementerer den grønne omstilling i undervisning, og hvad det er, landbrugsskolerne gør rigtigt i forhold til, at mange unge ønsker at uddanne sig til landmand.

- Jeg vil rigtigt gerne følge med i, hvad det er, I kan her på landbrugsskolerne. Det er enormt vigtigt, at den nye generation af landmænd får et naturligt og engageret forhold til den grønne omstilling, ligesom det også er interessant, hvad det er landbrugsskolerne kan i forhold til at fastholde de unge i uddannelse, lød det fra fødevareministeren.

Underviser Line Østergaard Nielsen forklarede, at skolen blandt andet har gjort et projekt om bæredygtighed obligatorisk allerede på første grundforløb.

- Vi begynder med at gøre de unge mennesker nysgerrige, så de finder ud af, at de sagtens kan gøre noget selv, og at man godt må tænke innovativt.

- Og så har vi jo som landbrugsskole konstant fokus på bæredygtighed og er blandt andet blevet verdensmålsskole, hvor vi sammen med tre andre syddanske landbrugsskoler er del af et fælles projekt, vi kalder »Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling« forkortet LIFFGO.

Det svære generationsskifte

Fødevareministeren lyttede interesseret og glædede sig over, at en stor del af undervisningen sker med fokus på den grønne omstilling.

- Den grønne omstilling ligger hos den nye generation. Derfor skal vi også hjælpe dem, så godt som vi overhovedet kan, så de fortsat ønsker at bliver i landbruget – også i fremtiden.

Snakken faldt herefter på de problematikker, de unge møder i forhold til generationsskifte og de næsten umulige forhold, der møder et ønske om at etablere sig, hvis ikke man gennem familie, har en ejendom, der kan overtages.

- Det er jeg med på, og det er også derfor, at vi gennem den seneste tid har haft stort fokus på støtte til etablering og blandt andet fået EU midlerne fremrykket. Men jeg er klar over, at det ikke er nok, og derfor skal vi også have fokus på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Måske skal de vilkår, der gælder for generationsskifte mellem familiemedlemmer, også gælde, hvis det er en medarbejder, der ønsker at overtage?

Fødevareministeren understregede, at han ser det som en kæmpe forpligtigelse, at han er med til at sikre, at der også er danske landmænd på danske jorde om 10 år.

- Det ser heldigvis sådan ud i dag, men kommer der pludselig 3-4 store kapitalfonde, der synes, at det vil være sjovt at købe dansk jord, så skal vi være på forkant, sagde Jacob Jensen.

Praktisk viden er vigtig

Den lille flok nåede også omkring brugen af præcisionsjordbrug, hvor blandt andet brugen af drone til måling af biomasse og præcisering af ukrudtsbekæmpelse blev vendt, ligesom skolens forstander understregede, at den praktiske brug og viden er vigtig.

- Det er umådeligt vigtigt, at vi som skole holder ved den praktiske vinkel. Det gør vi ved at være med – også inden for præcisionsjordbrug, hvorfor det er vigtigt for os at investere i brugbart udstyr.

- At lære uden at gøre, er som at elske uden at røre, sagde han med et smil.

Jonas og Katrines 15 minutter

Og så nåede ministeren til Jonas og Katrines spørgsmål, der i deres hovedopgave har fokus på fremtidens ukrudtsbekæmpelse og brugen af ny teknologi, herunder tilladelse til at flyve med drone.

- Når vi har ny teknologi, så skal der selvfølgelig også være mulighed for, at man kan bruge de teknologier hensigtsmæssigt. Og hvis det kræver, at man eksempelvis nærmest skal have helikopterbevis for at flyve med en drone, så skal de regler, der gælder, selvfølgelig opdateres med de teknologier og muligheder, der findes, lød det fra Jacob Jensen, da han som det første blev bedt om at forholde sig til de begrænsninger, der er i form af tilladelser til brug af ny teknologi.

Dernæst blev han spurgt til den politiske agenda i forhold til fremtidens landbrug.

- Der er mange, der har en holdning til landbruget. Det er knap så mange, der har en indsigt i det, og en forståelse for det. Men det er klart, at det sætter sig jo også i det politiske billede af, hvad det er, man gerne vil. Det er jo den repræsentation, vi har i Folketinget. Og derfor er vi også i den agenda, at landbruget skal vise, både hvad man gør nu, men også hvad man gør i morgen og om 10 år.

To store spørgsmål

Jacob Jensen ser to store spørgsmål i verden.

- Der kommer flere munde i verden, der skal mættes samtidig med, at vi har en klimaudfordring, der er galoperende. Og hvordan løser vi så de to ting?

- Jeg mener, at dansk landbrug kan være et af svarene, da vi har bevist, at vi producerer fødevarer af høj kvalitet, og at vi producerer dem med et stadigt mindre ressourceforbrug.

- Den udvikling skal vi fortsætte, sluttede han.

Læs også