Formænd lancerer fire-punkts-plan i kvælstofopgør

Formændene i L&F's foreninger har sammen lanceret en fire-punkts-plan, som organisationen nu vil arbejde efter i et forsøg på både fagligt, politisk og juridisk at få ændret kvælstofreduktionsmålet til landbruget.

En ny fire-punkts-plan fortæller nu, hvad Landbrug & Fødevarer vil arbejde efter i den kommende tid på kvælstofområdet.

Planen blev behandlet i går på L&F’s landsformandsmøde på Axelborg. Det massive efterafgrødekrav, landbruget nu bliver mødt af, er jo direkte drevet af kvælstofmålet.

Det er målet med planen at få ændret kvælstofreduktionsmålet.

Planen indeholder et fagligt, to politiske og et juridisk spor.

I det faglige spor vil man også gøre opmærksom på mange af de problemstillinger, som blev rejst i fortællingen »De syv synder«, som har et par år på bagen, og som også handlede om reduktionsmålet i vandplanerne, og hvor det blandt andet blev påpeget, at andre presfaktorer end kvælstof også har stor betydning for vandmiljøet.

Derudover vil man, når det kommer til efterafgrøderne, sætte fokus på det paradoks, at det store efterafgrødekrav ligefrem kan have en negativ effekt på at få nedsat kvælstofudledningen nogle steder, da landmænd får presset vintersæd ud af deres markplaner.

To politiske spor

Når det kommer til de to politiske spor i planen, så handler det ene om, at få politikerne – både lokalt og på landsplan – til at anerkende, at indsatskravet vil ødelægge dansk landbrug.

Han forklarer, at det er målet, at man for alle fjorde får lavet rapporter, som forklarer om konsekvenserne ved indsatskravet. Rapporterne skal bruges over for lokale politikere. Han henviser blandt andet til den rapport, man fik lavet om Norsminde Fjord. I rapporten blev det påvist, at knap halvdelen af landbrugsjorden skal pilles ud af drift omkring fjorden, hvis kvælstofreduktionsmålet skal nås.

Derudover er der et politisk spor, som handler om at få flere virkemidler, og at få fødevareminister Mogens Jensen til at få ryddet op i sin styrelse, så minivådområder lettere bliver godkendt.

Retligt spor

Sidste spor er det retlige. Her vil Landbrug & Fødevarer undersøge, om der er juridiske skridt at tage i forbindelse med efterafgrødekravet.

- Det undersøger vi nu, og vi er først gået i gang nu. For helt ærligt, vi havde aldrig troet, at det ville gå så galt, siger Martin Merrild, formand for L&F.

Læs også