Myndigheder har tilladt dumpning af sand nær vigtigt vandløb

Landboforeningen Gefion mistænker dumpning af sand i foråret nær udløbet til Tude Å på Vestsjælland for at være årsag til fiskedød i vandløbet, som store landbrugsområder afvander til.

Et problem med fiskedød hen over sommeren i det vestsjællandske vandløb Tude Å bliver nu kædet sammen med en dumpning af sand, som Kystdirektoratet har givet tilladelse til tæt ved udløbet ved Storebælt.

Landboforeningen Gefion mener, at dumpningen »skriger til himlen« taget i betragtning af de tiltag, som der skal gøres i Tude Å for at få vandløbet bragt i god økologisk tilstand i vandområdeplanerne.

Tude Å er en større å, som store landbrugsområder i det vestsjællandske afvander til.

I nærheden af udløbet lige ud for Tude Å i Musholm Bugt er der således blevet givet tilladelse til dumpning af 8.000 kubikmeter sand, som stammer fra en uddybning af Korsør Lystbådehavn.

Fra Gefion lyder det, at sagen vækker mindelser om en sag fra Karrebæk Fjord fra sidste år. Her blev der også givet tilladelse til dumpning af sand fra udgravningen af en sejlrende.

Efter Effektivt Landbrugs omtale af sagen sidste år indrømmede Miljøstyrelsen, at der var gået noget galt i dialogen med Kystdirektoratet, og tilladelsen aldrig skulle være givet. Dumpningen fandt således sted for tæt på målestationer, som måler udbredelsen af ålegræs i fjorden.

Tang giver problemer

Når det kommer til Tude Å, er der i løbet af sommeren skyllet tang op i udløbet, hvor det rådner og giver iltmangel. I sommeren 2020 har tang, ifølge Slagelse Kommune, skabt fiskedød to kilometer op i Tude Å.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at de har fået den tilladelse.

Det er jo lige foran Tude Å’s udløb. Så kan nogle måske mene, at det bare er en dråbe i havet, men det synes jeg ikke, at det er, siger Jens Henrik Madsen, bestyrelsesmedlem i Gefion og medlem af vandrådet i oplandet ved Slagelse.

Han fortæller, at som det var tilfældet sidste år i Karrebæk Fjord, så mangler der ordentlige konsekvensberegninger.

- Man har bare vurderet, at det ingen skade har, og det er rent sand. Men det ved vi jo ikke. Jeg vil vove at påstå, at der er TBT (forurenende stof, der stammer fra skibenes bundmaling, red.), da det er taget op af lystbådehavnen, siger Jens Henrik Madsen.

Netop indhold af TBT kunne Gefion påvise i prøver, som foreningen tog i det, ifølge myndighederne, rene sand, som blev placeret i Karrebæk Fjord.

- Jeg kan selvfølgelig ikke stå her at sige, at fiskedøden hen over sommeren i Tude Å helt sikkert skyldes det her. Det har jeg slet ikke forstand på. Men jeg kan have mine anelser. Og intet er jo undersøgt, siger Jens Henrik Madsen.

Andre er mistænksomme

Gefion er i øvrigt ikke alene om at have mistanke om, at fiskedøden skyldes sanddumpningen tæt ved udløbet.

I slutningen af juli, da nyhedssiden SN.dk kunne rapportere om tusinder af døde primært skaller, men også aborrer, i Tude Å i stykket nær udløbet til Storebælt, lød det fra lystfiskere i foreningen UFV95, at de også mistænkte det dumpede sand for at være årsagen.

Fra Slagelse Kommune blev der henvist til et svar, som man havde fået fra Kystdirektoratet, hvor det lyder, »at betydningen af de beskedne mængder sand, der dumpes ud for Frølunde må formodes af være ubetydelige, sammenholdt med de enorme mængder, som havet i forvejen rokerer rundt på ud for udløbet ved Tude Å.«

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Problem-å

Det er nu anden gang denne sommer, at Tude Å kommer i fokus. I juni kunne Effektivt Landbrug også fortælle om sagen, hvor spildevand fra Slagelse By havnede i åen via vandløbet Jernbjerg Å, der i folkemunde hedder Skidenrenden. Et vandløb der har udløb i Tude Å.

Dengang lød det fra Jens Henrik Madsen, Gefion, at den sag var bekymrende, da landbruget får skylden for udledningen. Jens Henrik Madsen er dog ikke så bekymret for, at den nye sag kommer til at gå ud over landbruget.

- Bønderne bidrager jo overhovedet ikke til udledningen lige nu. Der er så tørt, at det er helt vanvittigt, det som foregår lige nu. Det eneste, som der bliver bidraget med lige nu, det er kloakvand. Og lige her er det så også kun på den nederste del af Tude Å, siger han.

ege

Læs også