De sidste tilbagebetalinger af sukkerroepenge foretages ultimo juli 2020

Sukkerroedyrkere og -producenter i EU betalte i produktionsårene 1999/2000-2000/2001 for meget i afgift på sukker. Landbrugsstyrelsen afslutter snart efterlysningen af de sukkerroedyrkere, som har penge til gode.

Efter at Landbrugsstyrelsen og Nordic Sugar A/S siden september 2018 har gennemført syv tilbagebetalingsrunder, gennemføres en afsluttende tilbagebetalingsrunde i ultimo juli 2020. 

Hvis man er én af de landmænd, der har penge til gode, kan man søge om tilbagebetaling nu.

Hvis man var sukkerroedyrker i produktionsårene 1999/2000-2000/2001 og ikke har indsendt oplysninger tidligere, men ønsker at komme med i den afsluttende tilbagebetalingsrunde, skal man for at få udbetalt penge indsende sine oplysninger senest 15. juli 2020. 

Udbetalingen vil så finde sted 31. august i år.

Arvinger

Hvis man ikke har indsendt oplysninger tidligere, skal man udfylde en samtykkeerklæring, der skal mailes til Landbrugsstyrelsen på CentralTeam@lbst.dk. Samtykkeerklæringen kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Hvis man er arving til en af de berørte sukkerroedyrkere, skal man sende en samtykkeerklæring og skifteretsattest med fuldmagt fra de øvrige arvinger som bevis for, at tilbagebetalingen sker til rette vedkommende. 

Ved spørgsmål kan man evt. kontakte Landbrugsstyrelsen på email til euogerhverv@lbst.dk.

aldo

Læs også