bannerPos

Nye metoder i avlsarbejdet

I løbet af sommeren vil Seges Svineproduktion indføre en forbedret metode til at evaluere dyrenes arvelige anlæg for styrke og dermed sikre endnu bedre holdbarhed af slagtesvin og søer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
20-06-2019 09:17

Avl & Genetik, Seges Svineproduktion arbejder konstant på at øge avlsfremgangen for DanBreds kunder. En ny metode til at evaluere avlsdyrenes genetiske anlæg for styrke skal sikre endnu bedre holdbarhed af slagtesvin og søer.

I dag bliver avlskandidaterne i DanBreds avlsprogram styrkebedømt ved afslutningen af hjemmeafprøvningen i alle avlsbesætningerne. Det samme sker som led i stationsafprøvningen på Bøgildgård. På årsbasis bliver mellem 90.000 og 100.000 avlsdyr styrkebedømt af avlsteknikerne.

Grisens styrke bruges som indikator for grisens holdbarhed gennem produktionssystemet, hvor korrekt benstilling, ben- og klovsundhed samt bevægelse er vigtige elementer i grisens funktion og dermed holdbarhed. Dette gælder således både for slagtesvinet, polten og soen.

Hidtil har man anvendt en helhedsscore til at vurdere, hvilke dyr der er bedst styrkemæssigt. Men avlsteknikerne giver også altid styrkebedømmelser for underkategorierne forpart, bagpart og ryg, og det har nu vist sig, at en ny metode kan sikre en endnu bedre udnyttelse af alle informationerne om grisens styrke.

- Den forbedrede styrkeegenskab er bedre til at skelne mellem dyrene, og dermed vil de stærkeste grise lettere og mere sikkert kunne udvælges som forældre til de næste generationer i avlsprogrammet. Vi har nemlig set, at den nydefinerede styrkeegenskab, hvor informationerne fra underkategorierne kombineres med helhedsscoren af grisen, har den maksimale genetiske varians og dermed en højere arvelighed sammenlignet med helhedsscoren alene, siger Birgitte Ask, som er chefforsker i Avl & Genetik, Seges Svineproduktion.

God styrke – lang holdbarhed

Styrke har siden 1995 indgået som en egenskab i avlsmålet for soracerne DanBred Yorkshire og DanBred Landrace, samt for orneracen DanBred Duroc. En god styrke hos grisen mindsker udsættelsen af dyr på grund af ben- og rygproblemer og sikrer bedre dyrevelfærd hos grisen, men også en højere indtjening hos landmanden.

Med den nye metode forøges arveligheden og prædiktionsevnen med 10 procent i forhold til den tidligere styrkeegenskab, så arveligheden – det vil sige, den del af forskellene mellem dyr, der skyldes gener og ikke miljø – nu er på op til 22 procent.

Ifølge Seges Svineproduktion, vil den forbedrede metode til at evaluere dyrenes arvelige anlæg for styrke ikke ændre på egenskaben i avlsmålet, men giver blot en forbedret udnyttelse af den eksisterende genetiske variation i avlsdyrene.

Metoden forventes at blive implementeret i sommeren 2019 og forventes at resultere i en øget avlsfremgang for styrke på 2 til 5 procent.

cab

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37031 artikler)Prev1234567185018511852Next