bannerPos

Nye metoder i avlsarbejdet

I løbet af sommeren vil Seges Svineproduktion indføre en forbedret metode til at evaluere dyrenes arvelige anlæg for styrke og dermed sikre endnu bedre holdbarhed af slagtesvin og søer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Redaktionen

20-06-2019 09:17
Avl & Genetik, Seges Svineproduktion arbejder konstant på at øge avlsfremgangen for DanBreds kunder. En ny metode til at evaluere avlsdyrenes genetiske anlæg for styrke skal sikre endnu bedre holdbarhed af slagtesvin og søer.

I dag bliver avlskandidaterne i DanBreds avlsprogram styrkebedømt ved afslutningen af hjemmeafprøvningen i alle avlsbesætningerne. Det samme sker som led i stationsafprøvningen på Bøgildgård. På årsbasis bliver mellem 90.000 og 100.000 avlsdyr styrkebedømt af avlsteknikerne.

Grisens styrke bruges som indikator for grisens holdbarhed gennem produktionssystemet, hvor korrekt benstilling, ben- og klovsundhed samt bevægelse er vigtige elementer i grisens funktion og dermed holdbarhed. Dette gælder således både for slagtesvinet, polten og soen.

Hidtil har man anvendt en helhedsscore til at vurdere, hvilke dyr der er bedst styrkemæssigt. Men avlsteknikerne giver også altid styrkebedømmelser for underkategorierne forpart, bagpart og ryg, og det har nu vist sig, at en ny metode kan sikre en endnu bedre udnyttelse af alle informationerne om grisens styrke.

- Den forbedrede styrkeegenskab er bedre til at skelne mellem dyrene, og dermed vil de stærkeste grise lettere og mere sikkert kunne udvælges som forældre til de næste generationer i avlsprogrammet. Vi har nemlig set, at den nydefinerede styrkeegenskab, hvor informationerne fra underkategorierne kombineres med helhedsscoren af grisen, har den maksimale genetiske varians og dermed en højere arvelighed sammenlignet med helhedsscoren alene, siger Birgitte Ask, som er chefforsker i Avl & Genetik, Seges Svineproduktion.

God styrke – lang holdbarhed

Styrke har siden 1995 indgået som en egenskab i avlsmålet for soracerne DanBred Yorkshire og DanBred Landrace, samt for orneracen DanBred Duroc. En god styrke hos grisen mindsker udsættelsen af dyr på grund af ben- og rygproblemer og sikrer bedre dyrevelfærd hos grisen, men også en højere indtjening hos landmanden.

Med den nye metode forøges arveligheden og prædiktionsevnen med 10 procent i forhold til den tidligere styrkeegenskab, så arveligheden – det vil sige, den del af forskellene mellem dyr, der skyldes gener og ikke miljø – nu er på op til 22 procent.

Ifølge Seges Svineproduktion, vil den forbedrede metode til at evaluere dyrenes arvelige anlæg for styrke ikke ændre på egenskaben i avlsmålet, men giver blot en forbedret udnyttelse af den eksisterende genetiske variation i avlsdyrene.

Metoden forventes at blive implementeret i sommeren 2019 og forventes at resultere i en øget avlsfremgang for styrke på 2 til 5 procent.

cab

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next