Drastisk skridt: Stævner ministerium på grund af nye regler for dyretransporter

Gebyrstigninger, forlængelse af den skærpede kontrol af svinetransporter og ændringer for kontrol af logbøger er blandt meget andet del i en stævning mod Miljø- og Fødevareministeriet. SamMark og Danske Svineproducenter ser problemer i forhold til EU-retten.

- Vi synes, at fødevareministerens ageren er en hån mod branchen, og derfor har vi valgt at tage dette drastiske skridt, hvor vi må søge rettens vej for at få ordentlige forhold og nogle klare svar.

Sådan lyder det i en fælles kommentar fra formand for SamMark Lisbet Hommehoff og direktør for Danske Svineproducenter Per Bardrum. Det sker i forbindelse med, at de to foreninger der repræsenterer henholdsvis eksportører og smågriseproducenter har besluttet sig for at stævne Miljø- og Fødevareministeriet for reglerne af kontrol af dyretransporter over otte timer.

Det er advokat Hans Sønderby, der har speciale i EU-ret, som fører sagen på vegne af de to foreninger.

Stævningen består af flere påstande, men handler for det første om, at fødevareminister Mogens Jensen (S) uden videre i november forlængede en ellers midlertidig periode med ekstra kontroller af dyretransporterne på ubestemt tid før sommeren 2020.

Dermed bliver der som det har været gjort siden i sommer stadigvæk kontrolleret 250 svinetransporter pr. måned, hvor der også bliver brugt ekstra synstid i forhold til normalt. Tidligere blev der foretaget 100 indladningskontroller om året på svinetransporterne. 

Regningen for de ekstra kontroller bliver samtidig hældt over på erhvervet via gebyrstigninger på omkring 21 millioner kroner.

Har krav på mindre kontrol

Et af de mange argumenter i stævningen er, at en effektiv kontrol er et EU-retsligt krav, som virksomheder har. Virksomheder med gode kontrolresultater i forhold til EU-retten har altså krav på mindre kontrol end det som de bliver udsat for lige nu, som følge af den skærpede kontrol.

Der er desuden i perioden siden i sommer, hvor der har været indført ekstra kontrol allerede blevet indsamlet erfaringer, og derfor er der ikke grundlag for at fortsætte den midlertidige ordning på nu ubestemt tid, som samtidig vanskeliggør og dermed fordyrer eksporten, lyder det.

Også gebyrstigningerne er retsstridige i forhold til EU-retten, lyder det. Her lyder det, at det er ulovligt at sende regningen for kontrollen videre via gebyrer, da det er tilfældigt, hvem der udsættes for stikprøvekontrol. Herudover lyder det, at det er ulovligt, da det »er en toldlignende EU-stridig afgift, som kun rammer eksporten, og dermed er en dansk »særafgift«, som ikke foreskrives i EU-retten«.

Logbogssag er også del af stævning

Også sagen omkring logbøger bliver berørt i stævningen, som værende i strid med EU-retten. I sommer da de nye regler for kontrol trådte i kraft blev reglerne lavet om, så ændringer af logbøger betyder, at Fødevarestyrelsen på ny skal have mindst 48 timer til at kontrollere ændringerne.

»Indgrebet er selvmodsigende, når dyrevelfærd angives som årsag til stramningerne, eftersom dyrevelfærden reduceres for dyr, som enten forsinkes, må efterlades eller aflives, for eksempel fordi fintælling ved afgang viser, at der er 200 dyr ombord i stedet for 199, eller fordi et andet EU-godkendt køretøj end det forventede køretøj må lejes ind til brug for transporten,« lyder det.

Læs også