Arkitektur for svin: Tyske ønsker om produktion af svin tæt på forbrugerne

En udstilling i Berlin sætter fokus på bæredygtig svineproduktion og landdistriktsudvikling. Fire tyske universiteter har konkurreret om forslag til mindre produktioner tæt på forbrugerne.

En voksende gruppe af tyske forbrugere afviser landbrugsproduktion, som den findes i dag. Særlig udbredt er debatten om de forhold, under hvilke husdyr holdes, transporteres og slagtes.

Den økologiske produktion af fødevarer er i hastig vækst i Tyskland, og forbrugerne er i stadigt større omfang også blevet bevidste om betydningen af at købe bæredygtige, lokalt fremstillede produkter. En udvikling, som også ses i Danmark.

I Tyskland har den offentlige debat medført, at arkitekturstuderende ved universiteterne i henholdsvis Braunschweig, Darmstadt, München og Stuttgart har fået stillet den opgave at designe en stald til slagtesvin under passende forhold, et slagteri og en gårdbutik tæt på forbrugerne.

Svineproduktion i mindre skala

Der er tale om en konkurrence om forslag til indretning af svineproduktion i mindre skala. Fem forslag har arrangørerne udvalgt, og de er for tiden udstillet på en arkitektskole i Berlin. Konkurrencen er en fortsættelse af en udstillingsserie om arkitekturens rolle i udviklingen af ​​landdistrikter.

Resultatet af konkurrencen kan studeres på udstillingen i Berlin, der åbnede i slutningen af januar og slutter den 5. marts.

Projekterne er blevet bedømt af arrangørerne efter kriterier for arkitektonisk kvalitet og landskabsplanlægning, dyrevelbefindende, økologisk og økonomisk kvalitet, bæredygtighed og deres grad af kreativitet og innovation. På minussiden peger man på, at svineproduktion på friland ofte betyder større udledninger af CO2.

500 slagtesvin

Universiteterne begyndte i 2016 deres forskning i nye perspektiver på landbrugsarkitektur, husdyr og samfundsmæssigt engagement i landbruget.

Opgaven for de arkitektstuderende har været konkret at designe en stald til opfedning af 500 slagtesvin på et familiebrug i et forløb på cirka 19 uger sammen med et slagteri og en gårdbutik.

De konkurrerende projekter sætter fokus på dyrevelfærd, bæredygtighed og økonomi. Dyrene får mere plads og adgang til forskellige klimazoner. Svinene skal under opvæksten have mulighed for bad og friluftsliv. De skal ikke flyttes i forbindelse med slagtning, og udskæringer skal kunne handles lokalt og gerne fra lokaliteter tæt på forbrugerne.

Den herskende koncentration af ​​store produktionsenheder med lange transportveje for levende dyr betyder stress for dyrene og stor afstand mellem forbrugerne og slagte- og forarbejdningsprocessen.

Folk mister derved i stigende grad kontakten med husdyr og er blevet mindre opmærksomme på, hvad de spiser, og hvor kødet kommer fra.

Familievirksomheder med svineproduktion

Løsningsforslagene, der vises på udstillingen, skal fremme en produktionsform, som man forlod i midten af 1900-tallet, men hvor man bevarer de stærkt forbedrede hygiejniske forhold, som gælder for den konventionelle industrialiserede produktion.

Arrangørerne peger på, at der i Tyskland stadig er mange familievirksomheder med svineopdræt og håndværksslagterier. Formålet med udstillingen er derfor også at bidrage til at bringe dem tilbage i den offentlige bevidsthed.

Det finder man kan være et vigtigt element i bestræbelserne på at bidrage til udviklingen af ​​landdistrikter gennem regionale strukturer og værdikæder samtidig med, at man undgår dyretransport.

Udstillingen vises frem til 5. marts vises på Aedes Architekturforum, der ligger i Christinenstrasse 18-19 i Berlin.

Læs også