Ø-Vet: Husk indstilling af ventilationen

I det næste stykke tid er der risiko for øget forekomst af hjernebetændelse i besætningerne samt andre lidelser såsom øgede problemer med halebid, diarréudbrud og luftvejslidelser. Det meddeler Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

Ifølge dyrlægerne er det de kommende store temperaturforskelle på dag og nat, der kan ligge til grund for udfordringerne. Derfor minder dyrlægerne om, at det er vigtigt at få indstillet ventilationen korrekt.

Dette kan gøres ved at indstille minimumsventilationen, så der er godt luftskifte i løbet af hele døgnet.

Derudover er det vigtigt at fjerne støv, bakterier og lignende fra luften samt at sænke luftfugtigheden for at sikre sig minimal smitterisiko.

Ifølge Ø-Vet er der mulighed for at få målt, om ventilationen kører normalt ved at få målt CO2-niveauet i de forskellige sektioner.

 

Brintoverilte til pleje af udskudt endetarm

Brintoverilte har før i tiden været hyppigt brugt til sårrens hos mennesker, men anvendes ikke mere, da det hæmmer sårheling i forhold til andre produkter.

LVK Svinedyrlægerne ser dog intet problem i, at brintoverilte anvendes til pleje af udskudt endetarm. Det meddeler de i deres nyhedsbrev.

Ifølge dyrlægerne, så bidrager brintoveriltens opbrusende egenskab til fjernelsen af urenheder fra såret, og iltning af tarmvævet hæmmer betændelse. Desuden kan brintoverilte også anvendes til skuldersår og halebid.

LVK Svinedyrlægerne anbefaler, at der anvendes en 0,5-1 procent opløsning af brintoverilte på forstøverflaske til sårpleje.

 

Danvet: Husk hygiejnekurset for alle, der håndterer levende svin

- Husk at alle, der arbejder med svin, skal bestå det hygiejnekursus, som Statens Serumlaboratorium har sammensat. Det minder dyrlægerne hos Danvet om i en meddelelse på deres hjemmeside.

Ifølge Danvet er det vigtigt, at der logges ind med Nem-ID/nøglekort, da certifikat for bestået kursus udstedes efterfølgende.

Kursusbeviset skal printes, og en kopi skal opbevares i besætningen, så man ved et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen kan dokumentere, at alle i besætningen har bestået kurset.

Statens Serumlaboratorium skriver, at kurset er et e-læringsprogram med fokus på, hvordan man kan mindske risikoen for at sprede mikroorganismer fra stald til samfund.

- Der bør afsættes god tid til at gennemføre kurset, da man vil blive ført igennem en række spørgsmål omhandlende den daglige hygiejne ind og ud af staldområdet. Dette er vigtigt for at undgå unødig smittespredning. Det vigtigste er ikke at bestå kurset med 100 procent rigtige svar, det vigtige består i at gennemgå spørgsmålene og undervejs få mere viden om, hvordan man minimerer bakterier og virusspredning, oplyser Danvet.

Kurset er gratis og kan hentes på Statens Serum Instituts hjemmeside – ssi.dk.

 

Vær opmærksom ved registrering til daka

Dyrlægerne hos Ø-Vet meddeler i deres nyhedsbrev, at de i den seneste tid er blevet opmærksomme på, at dyr – for eksempel polte der vejer over 120 kilo ved levering til Daka - bliver klassificeret som søer.

Dette kan give problemer i forhold til sodødeligheden, hvor der gives gult kort ved et niveau på over 14 procent.

- Derfor skal I være opmærksomme på, at hvis I melder for eksempel aflivede polte med dårlige ben til Daka, så skal de også blive registreret som polte/slagtesvin og ikke som søer ved afregningen, lyder opfordringen fra Ø-Vet.

Dyrlægerne meddeler endvidere, at der er folk i dialog med Daka for at få styr på dette problem.

 

 

 

 

Læs også