bannerPos

Ø-Vet: Husk indstilling af ventilationen

24-03-2020 19:51

I det næste stykke tid er der risiko for øget forekomst af hjernebetændelse i besætningerne samt andre lidelser såsom øgede problemer med halebid, diarréudbrud og luftvejslidelser. Det meddeler Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

Ifølge dyrlægerne er det de kommende store temperaturforskelle på dag og nat, der kan ligge til grund for udfordringerne. Derfor minder dyrlægerne om, at det er vigtigt at få indstillet ventilationen korrekt.

Dette kan gøres ved at indstille minimumsventilationen, så der er godt luftskifte i løbet af hele døgnet.

Derudover er det vigtigt at fjerne støv, bakterier og lignende fra luften samt at sænke luftfugtigheden for at sikre sig minimal smitterisiko.

Ifølge Ø-Vet er der mulighed for at få målt, om ventilationen kører normalt ved at få målt CO2-niveauet i de forskellige sektioner.

 

Brintoverilte til pleje af udskudt endetarm

Brintoverilte har før i tiden været hyppigt brugt til sårrens hos mennesker, men anvendes ikke mere, da det hæmmer sårheling i forhold til andre produkter.

LVK Svinedyrlægerne ser dog intet problem i, at brintoverilte anvendes til pleje af udskudt endetarm. Det meddeler de i deres nyhedsbrev.

Ifølge dyrlægerne, så bidrager brintoveriltens opbrusende egenskab til fjernelsen af urenheder fra såret, og iltning af tarmvævet hæmmer betændelse. Desuden kan brintoverilte også anvendes til skuldersår og halebid.

LVK Svinedyrlægerne anbefaler, at der anvendes en 0,5-1 procent opløsning af brintoverilte på forstøverflaske til sårpleje.

 

Danvet: Husk hygiejnekurset for alle, der håndterer levende svin

- Husk at alle, der arbejder med svin, skal bestå det hygiejnekursus, som Statens Serumlaboratorium har sammensat. Det minder dyrlægerne hos Danvet om i en meddelelse på deres hjemmeside.

Ifølge Danvet er det vigtigt, at der logges ind med Nem-ID/nøglekort, da certifikat for bestået kursus udstedes efterfølgende.

Kursusbeviset skal printes, og en kopi skal opbevares i besætningen, så man ved et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen kan dokumentere, at alle i besætningen har bestået kurset.

Statens Serumlaboratorium skriver, at kurset er et e-læringsprogram med fokus på, hvordan man kan mindske risikoen for at sprede mikroorganismer fra stald til samfund.

- Der bør afsættes god tid til at gennemføre kurset, da man vil blive ført igennem en række spørgsmål omhandlende den daglige hygiejne ind og ud af staldområdet. Dette er vigtigt for at undgå unødig smittespredning. Det vigtigste er ikke at bestå kurset med 100 procent rigtige svar, det vigtige består i at gennemgå spørgsmålene og undervejs få mere viden om, hvordan man minimerer bakterier og virusspredning, oplyser Danvet.

Kurset er gratis og kan hentes på Statens Serum Instituts hjemmeside – ssi.dk.

 

Vær opmærksom ved registrering til daka

Dyrlægerne hos Ø-Vet meddeler i deres nyhedsbrev, at de i den seneste tid er blevet opmærksomme på, at dyr – for eksempel polte der vejer over 120 kilo ved levering til Daka - bliver klassificeret som søer.

Dette kan give problemer i forhold til sodødeligheden, hvor der gives gult kort ved et niveau på over 14 procent.

- Derfor skal I være opmærksomme på, at hvis I melder for eksempel aflivede polte med dårlige ben til Daka, så skal de også blive registreret som polte/slagtesvin og ikke som søer ved afregningen, lyder opfordringen fra Ø-Vet.

Dyrlægerne meddeler endvidere, at der er folk i dialog med Daka for at få styr på dette problem.

 

 

 

 

Mindst 10 år fra laboratoriefremstillet mælk

Meget tyder på, at der er et stort marked for mælk produceret uden køer. Der går dog mindst 10 år, før det kan laves, vurderer seniorforsker.

Naturlighed eller laboratoriekød?

Flere firmaer er allerede i stand til at fremstille kød i et laboratorium. Succesen kommer dog i høj grad til at afhænge af, hvilken historie forbrugerne vil have, og om man kan finde en erstatning for det kalveserum, der i dag er nødvendig for at lave kunstigt kød.

Mulighed for tilskud til slagtesvinestalde

Har du byggeplaner, kan du få tilskud til nye slagtesvinestalde i 2020. Der er afsat 85 mio. kroner til modernisering af nye stalde, og ifølge Seges Svineproduktion, så rækker puljen til etablering af op til 90.000 stipladser.

Tjener ekstra penge på løntørring med to mobiltørrerier

Landmand fra Langeland reddede 160 hektar hvede i en våd høst med et Turbodan-mobiltørreri, som tørrede kornet ned fra 30 procent vand. Senere har han anskaffet et tørreri mere af samme type.

Maskinstationerne kører for fuld kraft på trods af coronavirus

Der er nogle brancher, hvor arbejdet fortsætter stort set som normalt trods coronavirus. På maskinstationerne oplever de ikke at være bremset - tværtimod. Arbejdsopgaverne er mange, og der bliver arbejdet hårdt.

- Vores medarbejdere er heldigvis virkelig gået til den

Til trods for aflysninger af en lang række kurser og arrangementer, så kører rådgivningen på Sjælland videre så normalt som muligt også i de næste måneder, siger Torben Hansen, formand for VKST og Gefion.

Sådan får du solceller på marken

Der er rift om de arealer, som kommunerne udpeger til solcelleanlæg. Men der er flere måder at få sit projekt frem i køen, vurderer solcelle-rådgiver.
Side 1 af 1814 (36276 artikler)Prev1234567181218131814Next