Sommer i farestalden kan give varmestress

Når det danske sommervejr som i disse dage viser sig fra den varmere side, kan det give udfordringer i staldene. Der er dog en række tiltag, der kan forebygge decideret varmestress hos søerne.

DMI varsler i nogle dele af landet hedebølge i de kommende dage. Det er derfor højaktuelt at se den tjekliste igennem, som dyrlæge Kristian Havn fra Porcus Svinefagdyrlæger lagde på Porcus’ hjemmeside i starten af sommeren.

Sommervarmen kan nemlig give varmestress, der påvirker foderoptagelsen hos søerne, som så producerer mindre mælk.

Ifølge Kristian Havn kan det giver højere dødelighed i farestalden og lavere fravænningsvægt.

- Ofte taber søerne sig på grund af lavere foderoptag, hvilket påvirker deres huld og næste reproduktionscyklus negativt. Derudover medvirker varmestress til forlængede faringer, som giver dårligere velfærd hos søerne og et øget antal dødfødte pattegrise.

Vand og foder

Kristian Havn nævner derfor en række punkter, man bør følge op på.

- Sørg for nem og hurtig adgang til vand for søerne. En vandventil skal give mindst fire liter vand pr. min. En diegivende so drikker 35-50 liter vand pr. dag, påpeger dyrlægen, der opfordrer til at tjekke med en kraftig plasticpose, om ventilen giver 1 liter vand pr. 15 sek.

Kristian Havn opfordrer også til, at man overvejer fodertilskud til soen, da det øger appetitten og dermed pattegrisenes vægt. Ligeledes anbefales det, at fodringstidspunktet flyttes fra den varmeste tid på døgnet. Det vil sige, at man undgår fodring fra kl.11.00-21.00.

Ventilation og overbrusning

Efterse ventilationssystemerne. Se om der er fri adgang for luftindtag i ventiler og udhæng, og at der ikke er skidt og belægninger i skorstene. Dette kan nedsætte ventilationskapaciteten med op til 10-15 procent.

Dyrlægen anbefaler også, at køling og overbrusning efterses, og at man sørger for at have ekstra rengjorte dyser klar. Når kølingen kører meget, kalker dyserne hurtigt til.

Og kører kølingen længe nok til at søerne faktisk bliver kølet?

- 1-2 minutter hver time er ikke nok på de varme dage, lyder det fra Kristian Havn, der opfordrer til at bruge en højtryksrenser med turbodyse og blæse forstøvet vand ud i rummet, når intet andet virker.

For det man IKKE må gøre, det er at afmontere vinduerne!

Det udligner undertryk i ventilationen og giver god luft til de søer, der står tæt på vinduerne, mens resten får det endnu varmere. Om natten risikerer du til gengæld træk fra de tomme vinduesrammer.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 65

Pas på søerne i varmen

Seges Svineproduktion har lavet to vejledninger og en række videoer med fokus på øget temperatur i stalden - og hvad du kan gøre, så der er den rette temperatur for søerne i fare- og drægtighedsstalden.

Find vejledninger og videoer på temasiden: SOLIV 2.0 via svineproduktion.dk.

Kilde: svineproduktion.dk

Soens signaler når det er varmt

Grise kan ikke svede gennem huden, og har kun svedkirtler på trynen.

• For at nedkøle sig vil soen forsøge at øge kontakten med underlaget ved at lægge sig i udstrakt sideleje

• Soen vil forsøge at søle, så fordampningen fra kroppens overflade nedkøler den

• Soen vil øge åndedrætsfrekvensen, hvilket er en energikrævende proces og dermed en betydelig »omkostning« for dyret

• I meget varme perioder kan soen skifte døgnrytme, så den er aktiv om natten i stedet for om dagen

Kilde: svineproduktion.dk


Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også