Planteavler på Falster satser på strip till til roer

Sukkerroeavler Christian Wibholm fra Liselund Gods ved Stubbekøbing vil fremover lave såbed til roer med en strip till-maskine.

Christian Wibholm vil gerne udfordre tankegangen, at man skal jordbearbejde inden roer. Roerne sået i strip till-systemet var fuldt ud på højde med de traditionelt etablerede roer.

På Liselund Gods ved Stubbekøbing på Nordfalster driver Christian Wibholm sin jord efter principperne i conservation agriculture (CA), men indtil sidste år bearbejdede han sin jord på traditionel vis med en stubharve inden roer. Det er slut nu.

Hans bror, Niels Wibholm, har investeret i en Stripcat strip till-maskine, og med den vil Christian Wibholm lave en efterårsbearbejdning af jorden, inden der i foråret skal sås roer.

- Vi vil snitte halmen og derefter bearbejde i en sårille til roerne. Om foråret inden såning er planen at køre med en ringtromle for at få lerknoldene til at smuldre, siger Christian Wibholm.

Han driver i alt 635 hektar med sukkerroer, spinat, raps, byg, hvede, rødsvingel og hundegræs.

Har testet systemet

Christian Wibholm har allerede erfaring med strip till-systemet – sidste år testede han det sammen med den danske importør af maskinerne, FMR Maskiner.

- Jeg havde sukkerfabrikken med ude at se de strip till-såede roer, og vi kunne ikke se forskel på dem og de roer, der var sået på traditionel vis, lyder det fra Christian Wibholm.

Han er glad for at undgå jordbearbejdningen og få fordelene fra det pløjefri system også i sine roer.

- Jeg havde sukkerfabrikken med ude at se de strip till-såede roer, og vi kunne ikke se forskel på dem og de roer, der var sået på traditionel vis.

Christian Wibholm

- Ham, der kørte roeoptageren, havde meget nemmere ved at trække optageren, og jorden bar oppe, så vi fik ingen spor i marken. Jeg var meget imponeret over jordens bæreevne efter strip till-behandlingen, fortæller Christian Wibholm.

Samtidig får han fordelene af jordbearbejdningen, men kun i en lille del af marken.

- Roer er ikke så glade for at spire i en kold jord, og CA-jord kan godt være koldere om foråret end bearbejdet jord, forklarer han.

Teknikken virker

Roe-frøene sås med en Gaspardo Manta-såmaskine. Og med GPS på traktoren lykkedes det Christian Wibholm at ramme de bearbejdede striber i marken.

- Rent praktisk fungerer det, fortæller han og oplyser, at den nye Stripcat har fået monteret såudstyr til raps, så det er meningen, at den også skal bruges til rapssåning.

Noget, Christian Wibholm kan være nervøs for, er det plantemateriale, der ligger mellem rækkerne.

- Selvom vi behandler med glyphosat inden såning, så har vi en lang periode, inden roerne spirer frem, hvor ukrudtet rigtigt kan få fat, fordi der er åbent og masser af luft, fortæller planteavleren, som derfor har investeret i en rækkesprøjte.

Dyrkningssikkerhed

Anders Hansen, sælger hos FMR Maskiner, vurderer, at en af de største fordele ved strip till er, at man får en sort jord dér, hvor man sår sit frø. Det giver en større dyrkningssikkerhed.

- Du har ingen halm og planterester, og jorden er løsnet og varm, siger han.

Samtidig får man fordelene fra de pløjefri systemer. Blandt andet en bedre evne til at holde på vandet.

- Vi skal gøre så lidt som muligt ved jorden, men så meget som nødvendigt, siger Anders Hansen.

Voldsom besparelse

Nogle steder er det nødvendigt at bearbejde jorden, understreger Anders Hansen. For eksempel på lette jorder i Nordvestjylland.

- Hvis man har en let sandjord, der pakker, så kan man ikke køre ren conservation agriculture, men er nødt til at jordbearbejde. Her er en strip till-maskine en god løsning, forklarer han.

Anders Hansen oplever en stigende interesse for strip till-maskinerne til etablering af raps, roer, bønner og majs.

- Der er en del interesse, så inden et års tid så har vi en håndfuld ude at køre, vurderer han og peger på den store besparelse, der ligger i ikke at jordbearbejde hele marken, men kun den del, der skal bruges.

- Det giver en voldsom besparelse og med de priser, vi har lige nu, er det yderst aktuelt, pointerer Anders Hansen.

Læs også