Årets løgavler er fundet

Jens Kjeldahl, Brdr. Kjeldahl, Samsø og Agernæs Øko, Assens løb med 1. pladserne i henholdsvis den konventionelle og den økologiske løgkonkurrence.

Avlerforeningen af Danske Spiseløg har holdt årsmøde og generalforsamling. Som de fleste møder, blev det for første gang afholdt som onlinemøde. Konkurrencen går ud på at have det højeste udbytte i den rigtige kvalitet, både som øko-logisk og konventionel.

Løgåret 2020 startede langsomt og med uens fremspiring, og ved Sankt Hans var der ikke de store forventninger til udbyttet. Juli var heller ikke for god, men en god slutspurt i august og sep-tember, sikrede flotte udbytter i Danmark.

Konkurrencen om at blive den bedste løgavler er både for konventionelle og økologiske løg-producenter. Der er i alt 10 deltagere, og der er præmier og pokal til de bedste i begge katego-rier. Konkurrencen om at blive den bedste løgavler, går ud på at have det højeste udbytte med den rigtige kvalitet af løgene. En stor udfordring, da løg kræver omhyggelighed, rettidighed og stor faglig kunnen. Konkurrencen er sponseret af SeedCom, Hazera, Olssons Frö og SW- Horto

Jens Kjeldahl vandt med et udbytte på 82,5 ton pr hektar. I konkurrencen regnes udbyttet om til point efter størrelse og kvalitet af løgene. Her opnåede vinderen 88.658 point. Claus B. Jacobsen, Orelund og Thorup Bakkegård, blev nr 2 med 82.339 point og Henrik Petersen, Hasmark Ve-stergård blev nr. 3 med 81.339 point.

Agernæs Øko vandt den økologiske konkurrence med 42,0 ton pr hektar. hvilket gav 40.896 po-int. Axel Månsson, Brande fik 40.085 point og dermed 2. pladsen. Skiftekær Øko, Tåsinge-blev nr. 3 med 34.127 point.

Konkurrencerne har til formål at sætte fokus på dyrkningen af løg, så den optimeres, for at den danske produktion kan konkurrere med løg fra resten af verden. Alle deltagere oplyser alt fra dyrkningsjournalen og det bruges til at vælge den rigtige strategi. Det er 15. gang, at kon-kurrencen om at blive den dygtigste løgavler bliver afholdt. Set over en årrække har konkur-rencen været med til at hæve udbytteniveauet i løgavlen i Danmark, især er avlerne der havde de laveste udbytter blevet dygtigere, fortælle konsulent Peder Krogsgård, HortiAdvice. 

De økologiske avlere har alle forbedret udbyttet væsentligt, men har stadig kun ca. det halve udbytte pr. ha. i forhold til de konventionelle kollegaer. Det er kampen mod ukrudt og angreb af sygdomme i løgene, der gør det vanskeligt at avle økologiske løg. Avlerforeningen af Danske Spiseløg har 23 aktive medlemmer, som dyrker 1400 ha med spise-løg, heraf er 22 procent af arealet økologisk.

hka

Læs også