Biogas gør mælken grønnere

Rekordstort biogasanlæg fra Xergi gør mælkeproduktion grønnere.

Xergi begynder efter sommerferien på byggeriet af det største biogasanlæg, virksomheden nogensinde har leveret. Det nye anlæg skal forsyne Arla Foods’ produktion af mælkepulver med grøn energi i form af biogas, der omdannes til el og varme. Nature Energy Videbæk forventes klar til drift i efteråret 2018.

Hovedaktionæren er energiselskabet Nature Energy, mens både Arla, Xergi og Leverandørforeningen Videbæk Biogas har mindre ejerandele i anlægget.

- Vi har været med i projektudviklingen fra begyndelsen for 5-6 år siden. Derfor er vi meget glade for, at vi nu er kommet i mål med projektet, siger administrerende direktør Jørgen Ballermann.

 Med fem biogasreaktorer på hver 9.500 kubikmeter kan biogasanlægget hvert år behandle cirka 600.000 tons biomasse og producere 16,5 millioner kubikmeter metan, som er den brændbare del af biogassen.

Dermed er anlægget det største, Xergi nogensinde har bygget, siden virksomheden begyndte at bygge biogasanlæg for over 30 år siden.

- Anlægget opbygges efter nogle grundprincipper, som igennem en årrække har sikret en stabil og høj biogasproduktion på en række store biogasanlæg, vi har leveret til bl.a. Storbritannien, Frankrig, USA og Danmark. Anlægget vil anvende flere af de nye tekniske løsninger til biogasindustrien som Xergi løbende udvikler. Løsningerne forbedrer gas-udbyttet fra organiske reststoffer fra fødevareindustrien, landbruget og husholdninger. Nature Energy Videbæk bliver derfor - i international sammenhæng - endnu et pejlemærke i omstillingen til grøn energi, siger Jørgen Ballermann.

Biogasanlægget giver Arla mulighed for at anvende grøn energi, som delvist er produceret på et af virksomhedens egne affaldsprodukter. Hvert år vil i alt 40.000 tons af restproduktet Perlac 14 blive afgasset i biogasanlægget.

Resten af de 600.000 tons biomasse kommer primært fra landbruget i form af blandt andet gylle og dybstrøelse, men der kommer også en mindre mængde restprodukter fra andre industrier i biogasanlægget. Restbiomassen vil blive anvendt som gødning i det lokale landbrug omkring anlægget.

 

Læs også