Vedligeholdte læhegn øger udbyttet i marken

Læhegnet skal betragtes som en afgrøde, og vedligeholdes og passes som de øvrige afgrøder på marken

- Efter høst og frem til såning, der har jeg absolut mest travlt. Men man kan få klippet sit hegn hele året.

Sådan lyder det fra Ulrik Jensen, der driver Kærsminde Maskinstation ved Assens på Fyn.

- Det optimale tidspunkt for klipning af hegn er i vintermånederne, hvor den lave temperatur mindsker risikoen for udtørring og infektion af grenene i forbindelse med de snit, der kommer ved klipning.

Dette tidspunkt må dog fraviges en del for landbrugets vedkommende.

- Den megen vintersæd på markerne og det forholdsvis milde vintervejr gør, at vi ikke kan færdes på jorden på det tidspunkt, fortæller Ulrik Jensen.

Klip hvert andet år

- Et hegn skal klippes jævnligt. Jeg anbefaler som reglen hvert andet år, da arbejdet så klares noget lettere, og med lavere omkostninger. Samtidig får man det flotteste hegn, siger Ulrik Jensen.

Et nyplantet læhegn klippes første gang når det er fem til seks år gammelt.

Og ifølge Ulrik Jensen er der mange fordele ved at passe sine læhegn.

- Læhegnet giver læ for afgrøderne og modvirke jordfygning. Desuden er det et vigtigt sted for de vilde dyr og insekter, heriblandt også nyttedyr, når det gælder skjulesteder og fødekilder, og så er det et slags fristed for vilde planter og derfor et smukt element i det danske landskab, fortæller Ulrik Jensen.

Læhegnet skal betragtes som en afgrøde

Han mener, at et læhegn skal betragtes som en afgrøde, og derfor kræver pasning som alt andet, for at yde det optimale. 

- Hegnet klippes for at give lys i hegnet, så buske i bunden har mulighed for at trives. Ved at klippe siderne på hegnet, tvinger man også træerne til at brede sig i længderetningen af hegnet med nye skud, så hegnet opnår en god tæthed, forklarer Ulrik Jensen.

- Der er lavet undersøgelser, der viser, at marken langs et læhegn giver et bedre udbytte langs kanten, hvis hegnet er vedligeholdt. Det skyldes, at lyset har bedre mulighed for at trænge igennem til jorden og afgrøden.

Ligeledes opretholdes markens areal, når ikke de yderste to meter er dækket af et tykt lag grene og dermed ikke kan dyrkes.

- Det er jo tilmed den længste omgang i marken der går tabt, pointerer Ulrik Jensen, og minder om, at arealer, hvor der søges enkeltbetaling til, selvfølgelig også skal være til stede og farbare.

Slutligt fremhæver Ulrik Jensen, at man undgår at lave skader på sine landbrugsmaskiner, som for eksempel et spejl der køres af på en stor gren, hvis man vedligeholder sit læhegn med regelmæssig klipning. 

Krav om trafiksikkerhed

Oversigtforhold ved udkørsler eller kryds forringes væsentlig, hvis et hegn for lov til at gro et par år uden klipning. På offentlig vej skal hegn og grene klippes op, så en frihøjde på 4,2 meter opnås i hele vejbanes bredde. For cykelsti, fortov og rabat er det en frihøjde på 2,75 meter i hele bredden.

Optimalt læhegn

Et læhegn skal have en ens tæthed i hele hegnets flade, både i bund og top. Hegnet skal have en hulprocent på 35-50, for at give det mest optimale læ.

- En tommelfingerregel er, at man skal kunne se marken på den anden side af hegnet, men man skal ikke tydeligt kunne se, hvilken afgrøde der er på marken, siger Ulrik Jensen.

- Er hegnet helt tæt kan luften ikke passere og der skabes turbulens på bagsiden. Er der derimod huller i hegnet, vil vindhastigheden øges, og hegnet vil få den modsatte virkning, forklarer han.

Hvis hegnet har den optimale hulprocent, kan det skabe en læzone på op til tredive gange hegnets højde.

- Hegnets sider skal skråne lidt ind mod toppen, for så kan de nederste buske i hegnet bedre få lys, lyder rådet fra hegnsklipperen.

Læs også