Det varme vejr sender sprøjtetraktoren i marken

I de rapsmarker, der endnu ikke er i blomst, kan en Matrigon-sprøjtning mod kamille nås endnu

Vejrskiftet er på vej, og et tidligt forår afløses af et lunt forår med udsigt til dagtemperaturer på 15 grader eller mere og umiddelbart ser nattefrosten ud til at være forbi.

Nede i dybet mellem de meterhøje rapsplanter lurer ukrudtet, og her er der især grund til at kigge efter problemukrudt som kamille, der til høst bliver et ubehageligt og generende bekendtskab.

- Heldigvis er der fortsat mange rapsmarker i Danmark, der ikke er i blomst, og her vil der fra nu, hvor temperaturen er høj, blive mulighed for at sprøjte med Matrigon, siger konsulent Stefan Fich Caspersen fra Dow Agrosciense.

- Vores anbefaling er, at temperaturen skal være 15 grader eller derover om dagen, når der sprøjtes med Matrigon. Udfordringen bliver naturligvis at få sprøjtedråberne ned i afgrøden, der står rigtigt kraftigt i år.

Styr på græsukrudtet

Fristen for anvendelse af Matrigon er fra i år ændret således, at midlet kun må anvendes indtil rapsens stadie 55, som defineres ved begyndende blomstring mod tidligere to måneder før høst.

- For græsukrudtets vedkommende ser det godt ud. I langt de fleste vintersædsmarker fungerede efterårssprøjtningen rigtigt godt, og de steder, hvor der har været græsukrudt, har de fleste været ude for at bekæmpe med godt resultat, vurderer Stefan Fich Caspersen.

- Foråret 2013 og 2014 har repræsenteret to yderpunkter, som stiller store krav til såvel de værktøjer, vi har til rådighed og til landmandens brug af bekæmpelsesmidler. Lige nu skal man have fokus på bredbladet ukrudt, og i kornmarkerne ser det ud til at vi skal holde øje med spildraps, som kan blive det nye ukrudt, siger han.

Meget septoria

Konsulent Jacob Skodborg Jensen, der er konsulent hos BASF og selv driver landbrug syd for Kolding er foruroliget over så meget septoria, han ser visse steder.

- Nu er det især her i det østjyske, jeg har været de senere dage, men der er god grund til at komme i marken og kigge efter, vurderer han og opfordrer til, at man holder rigtigt godt øje med svampe som gulrust og meldug de kommende dage, hvor temperaturen stiger.

- Kig i øvrigt også grundigt efter skoldplet i vinterbyggen, lyder det praktiske råd.

Tjek hele marken

Det kan godt være en lang gåtur at få kigget en 100 hektar grundigt igennem, men derfor kan timelønnen godt være høj alligevel.

- Det er så vigtigt at få tjekket alle dele af marken og ikke blot et hjørne eller langs hegnet. Man kan godt blive overrasket over, hvor store forskelle der for eksempel kan være på forekomsten af ukrudt i forskellige dele af marken. For de, der har en ATV'er, kan det være nyttigt at køre rundt og hoppe af for hver 50 meter og kigge ind i marken, så er det altså ikke så uoverkommeligt, anbefaler Jacob Skodborg Jensen.

- Der er meget stor forskel på at vælge et middel til 200 kroner pr. hektar og en anden løsning til 50 kroner pr. hektar.

Vækstregulering

Sammen med svampesprøjtningen kan det være en god ide at overvejer vækstregulering.

- Det er meget stor forskel på en hvedemark, der er sået tidligt i september og så en sent sået hvede, der på nuværende tidspunkt faktisk ikke er kraftigere end et gennemsnitsår. Mange steder er afgrøderne dog meget kraftige i år og derfor kan de, der har noget Cycocel på lager, med fordel tage en smule med ud nu, hvor afgrøden er på vippen omkring stadie 31. Senere er det andre midler, der skal i brug, fortæller Jacob Skodborg Jensen.

Læs også