Ejendomsmarkedet er nu i ligevægt

Priserne på landbrugsejendomme er faldet til cirka 152.000-172.000 kroner pr. hektar på landsplan, vurderer Videncentret for Landbrug

Det er ikke noget dårligt tidspunkt at investere i jord eller ejendom nu.

I hvert fald har jord- og ejendomspriserne nu nået et niveau, hvor de matcher produktionsværdien af dansk landbrugsjord, vurderer Videncentret for Landbrug i et notat.

- Det ser ud til, at markedet er kommet i ligevægt, siger erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug, Klaus Kaiser.

Ifølge hans beregninger bør en fair, langsigtet pris på jord i øjeblikket ligge på 92.000 kr. som ren produktionsværdi. Når der handles jord, tages der dog typisk også højde for en mulig værdistigning på jorden. Hvis det forudsættes, at jordpriserne følger inflationen, hvilket ifølge Klaus Kaiser ikke virker urimeligt, vil en hektar landbrugsjord kunne vurderes op til 157.000 på landsplan.

Inflation indregnet

Ved indgangen til 2013 lå priserne på landbrugsejendomme over 15 hektar på 152.000-172.000 kroner pr. hektar på landsplan. Og da jord typisk udgør 60-70 procent af den samlede ejendomsværdi på en bedrift, er der indregnet en forholdsvis beskeden stigning i inflationen på op til halvanden procent. 

Klaus Kaiser understreger, at hans tal er generelle.

Læs mere om notatet i Effektivt Landbrug torsdag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også