Mere biomasse på markerne

Forskere ved Aarhus Universitet har taget hul på et nyt forskningsprojekt, hvis formål er at producere mest muligt biomasse

Forskere ved Aarhus Universitet arbejder på at producere mere biomasse på markerne ved at ændre på de sædvanlige sædskifter

På AU Jyndevad og AU Foulumgaard er forskere fra Aarhus Universitet nu gået i gang med et forskningsprojekt med midler fra Dong Energy. Målet er at producere mest muligt biomasse.

Det skriver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på sin hjemmeside.

Forskningen skal forsøge at efterkomme de ambitioner, der blev udstukket i "+ 10 millioner tons-plan", hvor forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet konkluderede, at det er muligt at levere ti tons ekstra biomasse fra land- og skovbrug – uden at det går ud over den nuværende foder- og fødevareproduktion.

Anderledes sædskifter

Og seniorforsker Uffe Jørgensen fra Aarhus Universitet har store forventninger til forsøgene, der består af atypiske sædskifter:

- På forsøgsstationen Foulumgaard har vi en række forskellige parceller, hvor vi har høstet korn i midten af juli, så kornet ikke bruger to af de bedste måneder på at modne. Derefter har vi sået vinterrug, som vi forventer at høste første gang i oktober. Derefter regner vi med, at rugen kommer igen til foråret, hvor vi høster det i starten af maj. Derefter er det meningen, at vi skal dyrke majs, forklarer Uffe Jørgensen om det alternative sædskifte.

I forsøgene dyrkes også flerårige afgrøder, der sammenlignes med sædskiftet af etårige afgrøder.

Ifølge DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug må forskerne vente et til to år på at få nok resultater fra forsøgene til at kunne drage de første konklusioner.

Læs også