Bremsetest til landbrugsmaskiner

En nyudviklet bremsetest har øget opmærksomheden på sikkerheden omkring landbrugskøretøjer.

En ny bremsetest kan teste landbrugskøretøjer, selv dem, som er forsynet med brede dæk.

Testen kaldes en »AGRO- bremsetest« og giver ikke kun svar på om bremserne er godkendte eller ikke, men munder også ud i en bremserapport.

Bremserapporten siger noget om hvad bremserne kan præstere og hvor meget der kan læsses på køretøjet, uden man overskrider de gældende love og regler.

 

Ingen normer

Der findes normer for det bremsetryk, som traktoren skal kunne præstere, men der er aldrig før opstillet normer for, hvilket bremsetryk en landbrugsvogn eller et på-hængsredskab skal testes ved.

En bestået Agro-Bremsetest udløser et Agro-Bremsemærkat, som sættes bag på vognen.

Bremsetesten er et redskab til at højne sikkerheden også med baggrund i, at strukturudviklingen i landbruget betyder, at landmænd og maskinskinstationer færdes mere på vejene med større køretøjer.

Testen kan anvendes både til nye og gamle køretøjer og også vogne med luftbremser.

 

Udvikling

Bremsetesten er udviklet af fem brancheforeninger, som har dannet en fælles færdselsgruppe.

De fem brancher er Landbrug og Fødevarer, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Formålet med færdselsgruppens er, at være med i et positivt samarbejde med Rigs-politiet og Trafikstyrelsen omkring tilpasning af lovgivning med fokus på både sikkerhed og fremkommelighed.

- Landbrug & Fødevarers kampagne »Den nye fortælling« viser, hvordan landbruget sætter handling bag ord. Et af de vigtige fokusområder er, øget opmærksomhed på vedligeholdelsen af bremser på landbrugsvogne. Landmanden får med den nye brem-setest et rigtigt stærkt redskab til at kontrollere bremser på vogne og redskaber, til stor gavn for trafiksikkerheden, siger Sven-Aage Steenholdt fra Landbrug og Fødevarer.

Læs også