Oversvømmelserne er blevet valgtema

Mere end 500 mennesker var forrige søndag mødt op i Nykøbing Falster Hallen for at diskutere den seneste tids voldsomme oversvømmelser. Det kom der også valgsnak ud af.

Løsninger og forslag til forbedringer af åløb og kanaler var forskellige, men en ting kunne panelet blive enige om. Situationen i det sydøstlige Danmark er katastrofal.

Stormødet, som foregik i Nykøbing Falster Hallen, bestod af et panel, hvor blandt andet fødevareminister Henrik Høegh (V), borgmester John Brædder, miljøordfører Mette Gjerskov (A) deltog. Alle kom de med deres bud på, hvordan man kan sikre at vandproblemerne ikke gentager sig.

Bred enighed
- Vi er vidne til en katastrofe. Fra juni til august har vi her i Guldborgsund Kommune fået et helt års nedbør. Vi er blevet en del klogere og må erkende at vores beredskab på området ikke har været optimalt, indledte Guldborgssunds borgmester John Brædder og forsatte.

- Der er meget, vi skal blive bedre til, og det bliver vi. I byrådet er der bred enighed om øgede budgetterne på området væsentligt, og samtidig er det også tydeligt at grødeskæring i fremtiden ikke er nok, lød det fra borgmesteren.

John Brædder understregede yderligere, at man fra kommunens side var klar til at gå lige til kanten, når det gjaldt om at overholde miljøkrav på området.

- Kanalerne i vores område er skabt til at lede vandet væk fra markerne, frugtplantager og grundejerforeninger, det skal vi først og fremmest huske på, sagde borgmester John Brædder under stor applaus.

Gå reglerne efter
Tilhørerne fik også valgkampen at mærke, da den første politiker fik ordet. Fødevareminister Henrik Høegh (V) indledte med at takke for det selvstændige initiativ, som ministeren mente var livsnødvendigt for det fremtidig arbejde med vandproblemerne. For det var de tilstedeværende, som kunne gøre en forskel.

- I skal stille krav til os, for det er den sikreste måde, vi kan skaffe 90 mandater på. Så skal vi nok finde løsningerne. Det kan blandt andet ske ved at ændre de såkaldte faunaklasser, give kompensation eller noget helt tredje. Vi vil i hvert fald gå reglerne grundigt efter, sagde Henrik Høegh.

Det indlæg kunne miljøordfører Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet ikke bruge.

- Vi har nu haft en VK-regering i 10 år, og det har ikke løst noget. Vi har vist om disse problemer længe. Men det handler om langtidsplanlægning. Nogle af de oversvømmede arealer, må vi indse, kan ikke dyrkes i fremtiden. Disse områder må omlægges til engarealer, og så skal vi selvfølgelig kompensere, forklarede Mette Gjerskov.

Hårdt ramt
Blandt de tilstedeværende var viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, og han var klar til at tage et nyt opgør med Grøn Vækst.

- Den vandløbsindsats, som er aftalt i Grøn Vækst, bør genovervejes. Mit budskab til landets kommuner er, at de bliver nødt til at efterleve vandløbsregulativet til punkt og prikke.

- Derudover er der behov for, at få en moderne vandforvaltning, der er så effektiv og fleksibel, at man kan håndtere de nye ekstreme vejrsituationer. Jeg oplevet, hvor store værdier der er på spil. Både for landmænd, husejere og sommerhusejere. Alle er de hårdt ramt.

- Det er bydende nødvendigt, at kommunerne også går ind og kigger på de gældende vandløbsregulativer og vurderer om disse er tidssvarende i forhold til de flere skybrud og de stadig større befæstede arealer, fortalte han til panelet.

Landbrugsarealer trues
Vand- og naturchef i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen vurderer, at situationen yderligere forværres, hvis Grøn Vækst-aftalens intentioner om at skære yderligere ned på vedligehold af vandløb føres ud i livet.

Aftalen betyder, at 7.300 kilometer vandløb ikke længere skal vedligeholdes. Det truer direkte 25-40 pct. af de danske landbrugsarealer.

Læs også