Grønne organisationers rapport er misvisende

Bæredygtigt Landbrug tager skarpt afstand fra den stærkt kritiske rapport om dansk landbrug, som syv grønne organisationer i denne uge har sendt på gaden. L&F mener rapporten flere steder tegner et misvisende billede af virkeligheden.

Den er manipulerende og bygger på enten ikke eksisterende fakta eller fordrejninger af fakta.

Sådan siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, om den rapport, som syv grønne organisationer, blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Råd, i mandags sendte på gaden.

Rapporten med navnet »Sådan ligger landet« er stærkt kritisk over for det danske industrilandbrug, og remser den ene statistik op efter hinanden omkring, hvor meget landbruget skader miljøet, og hvor lidt landbruget betyder for samfundet.

- Det er rystende, at vi endnu engang skal slås med en række postulater om landbrugets virke i Danmark. I stedet for at søge dialog og komme frem til løsninger, det danske samfund kan håndtere i praksis, bliver vi udsat for skrækscenarier og udokumenterede såkaldte kendsgerninger uden hold i virkeligheden, konstaterer Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Kvælstof og fosfor
Han påpeger, at der eksempelvis ikke er ført et eneste bevis for, at landbrugets anvendelse af kvælstof og fosfor har noget som helst med vandmiljøets tilstand at gøre.

- Tværtimod kan vi påvise helt andre sammenhænge omkring næringsstoffernes betydning end dem, der kommer til udtryk i den rapport, som DN, DOF, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd og NOAH i dag har offentliggjort, siger han.

Opfatter som diskussionsoplæg
Hos Landbrug & Fødevarer er holdningen til rapporten, at man betragter den som et partsindlæg og et oplæg til diskussion. Viceformand Henrik Frandsen understreger dog, at landbruget altså er blevet markant mere miljøvenlige på de seneste 25 år.

- Hvis jeg skal tage et konkret eksempel på, at landbruget er blevet mere miljøvenligt er det, at udledningen af kvælstof og udledningen af drivhusgasser er faldet markant de seneste 25 år.

- Få er opmærksomme på, at det siden 1985 er lykkedes at fjerne over halvdelen af landbrugets udledning af næringsstoffer. Vi er stolte af denne indsats og ser mange muligheder for at fortsætte udviklingen med at kombinere ambitiøse miljømål med vækst i fødevareerhvervet, siger Henrik Frandsen.

Misvisende billede
Han medgiver, at rapporten, en 60 sider lang pjece, fra de syv grønne organisationer påpeger mange udfordringer, som erhvervet også selv har aktivt fokus på – for eksempel nedbringelse af brugen af antibiotika i svineproduktionen.

- På en række punkter tegner pjecen dog et forkert eller misvisende billede af landbruget. Nogle tal i rapporten for eksempel om luftforurening fra landbruget er mange år gamle og afspejler derfor ikke de mange fremskridt, der siden er gjort, lyder det fra Henrik Frandsen, der også peget på problemer i rapportens afsnit om yderligere behov for kvælstofreduktion.

- Det bygger på videnskabelige metoder, der siden er dokumenteret mangelfulde. Og flere steder fremstilles landbruget som den eneste årsag til miljøpåvirkning – der er jo altså også andre, både private og i erhvervslivet, som påvirker miljøet, lyder det fra Henrik Frandsen.

Læs også