50 år på Hvidkilde

Usædvanligt jubilæum markeret på Hvidkilde Gods på Sydfyn.

- Ikke mange godser har den glæde at kunne beholde sine medarbejdere i 50 år. Jeg har haft glæden af flere 25 års jubilæer, nogle 30 års jubilæer og for ca. 10 år siden tre 40 års jubilæer. Men det er første gang, jeg får den glædelige oplevelse at kunne takke for 50 år på Hvidkilde.

Det sagde Hvidkildes ejer, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, da han ved festligt dækkede morgenborde på Hvidkilde Slot mandag den 2. maj bød velkommen til et stort antal nuværende og tidligere medarbejdere, familie m.v. samt til dagens hædersgæster, 50 års jubilaren Ib Frede Andersen og dennes hustru, Alice Andersen.

Ib Frede Andersen startede for 50 år siden som 16-årig på godsets savværk, hvor han var, indtil han 18 år gammel kunne blive traktorfører – først i landbruget og senere i en lang årrække i skovbruget, indtil han for seks år siden gik over til at være »slotsgartner« på deltid. I flere år boede Alice og Ib Andersen i et af Hvidkildes huse, men i 1980 flyttede de til Kirkeby, hvor bor i dag.

Fra traktorfører til slotsgartner
- Der er sket meget i dine 50 år på Hvidkilde, hvoraf jeg har været arbejdsgiver for dig i over 30 år, sagde Christian Ahlefeldt videre til jubilaren. Du har oplevet to store storme, i 1967 og i 1999. Du har oplevet, at skovdistriktet havde en skovrider, en forstassistent og tre skovfogeder samtidig – alle på fuld tid alene med tilsyn af skoven. Brænde og junckertræ blev kørt ud med metalkurv bag på traktoren og pænt stablet. Og alt gran blev tyndet og skovet med håndkraft.

- Du har oplevet integreringen af land- og skovbrug til en fælles enhed med 17-18 ansatte, hvor vi i dag håndterer ca. 1.375 ha landbrug og godt 1.300 ha skovbrug med blandt andet produktion af 30.000 juletræer og op mod 350 tons klippegrønt om året.

- Du har altid været en fantastisk støtte for mig og for Hvidkilde, understregede Christian Ahlefeldt. De seneste år har det været Lone (Chr. Ahlefeldts hustru, red.), der har haft glæde af din arbejdsiver. Uden dig var Lones store have aldrig blevet det, den er i dag. Din transformation fra traktorfører til slotsgartner har været fantastisk at følge.

Læs også