Bankdirektør: Jordpriserne har nået bunden

Der er atter interesse for at købe jord, det er en indikator på at priserne har bundet, og markedet langsomt stabiliseres, mener bankmand.

Markedsanalytiker Palle Jacobsen fra Agrocom forudsagde stigende priser på alle råvarer på Landboforeningen Midtjyllands første medlemsmøde mandag aften i Viborg.

Han gjorde det med baggrund i, at efterspørgslen efter fødevarer er stærkt stigende og fordi produktionen ikke kan følge med efterspørgslen. Men samtidig advarede han mod turbulente markedsvilkår.

- Det er dem, der kan manøvrere i et turbulent farvand, der får lov at fortsætte, understregede han.

Men afdelingsdirektør Torben Wiborg, Jyske Bank mente, at en del ikke når til denne gyldne sommer med svinepriser på 13,50 kroner, som analytikeren forudsagde.

- Når bytteforholdet vender så forkert som det gør i øjeblikket, så går det stærkt, sagde han.

Torben Wiborg viste en planche, der delte svineproducenterne op i tiendedele efter deres økonomiske formåen. Han glædede sig over en gruppe svineproducenter i den bedste ende, der havde en pæn soliditet. De havde i gennemsnit en bedrift på over 300 søer og 4000 til 5000 slagtesvin og blot var i 40’erne aldersmæssigt.

- De er fremtidens købere af jord, sagde han. Og det var også den gruppe, han ofrede mest opmærksomhed.

Han forventede dog alligevel ikke, at der i den nærmeste fremtid ville være de store investeringer i stalde.

- Det er sundt at konsolidere sig, det må være læren af de seneste år, sagde han og forudsagde på kort sigt svagt faldende svineproduktion. Det gjorde han på grund af forholdene for de tre dårligst placerede tiendedele.

Problemer for investeringsejendommene
Torben Wiborg mente, at de landmænd, der ligger i de tre nederste tiendedele af skemaet, er der talt meget om. De har i gennemsnit noget større bedrifter, men til gengæld en dårlig soliditet.

- Den gruppe, der har investeret i jord og i bedrift på et uheldigt tidspunkt, har store problemer nu, medgav han og tilføjede, at de der ligger yderst også ofte rammes hårdere af det dårlige bytteforhold, der er i øjeblikket.

Nogen af dem i den gruppe, der har problemer med både likviditet og med soliditet er nogen af dem, der skal hjælpes ud af erhvervet. Det vil påvirke svinetallet på kort sigt, men på lang sigt vil produktiviteten hos de andre stort set opveje dette fald, mente han.

Jordprisernes bund
Torben Wiborg fandt flere grunde til, at jordpriserne nu har bundet. Dels kan man se,  at antallet af handler er begyndt at stige igen. Dels er der igen et ligevægtsforhold mellem kornpriser og jordpriser, endda til den gode side og renteniveauet er med køber. Og dels er der igen købere på markedet.

Men han forventer ikke hverken højere eller lavere jordpriser de nærmeste år.

Og han tilføjede, at det ikke er jordpriserne, der er problemet for landmændene, det er indtjeningen.

Han så heller ikke tegn på, at eksterne investorer eller selskaber vil bevæge sig ind i landbruget i stort tal.

- Der er en politisk risiko ved at investere i landbruget i Danmark. For rammevilkårene er noget politikerne oftere ændrer end i andre erhverv, sagde han.

Læs også