Lovforslag risikerer at lukke landbrug

Der er brug for klare forbedringer af lovforslaget om ændring af husdyrloven, mener DLMØ.

Ændringerne til Husdyrloven, som politikerne på Christiansborg netop er i gang med at lave, indeholder ifølge Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) flere positive tiltag, men også en række voldsomme stramninger blandt andet i forhold til ammoniakudledninger.

Stramninger som i yderste konsekvens kan betyde lukning af landbrug.

DLMØ opfordrer nu på det kraftigste politikerne til at sikre at sikre, at konsekvenserne af loven bliver ordentlig belyst, inden loven vedtages.

- Hvis loven vedtages i sin fulde ordlyd, betyder det, at der er store områder, hvor det er umuligt at drive husdyrbrug. Det kan lukke og slukke landbrug, som er etableret på lovlig vis. Det er katastrofalt for landbruget, siger formand for DLMØ, Jens Gammelgaard.

Ønsker klarhed
Han efterlyser klarhed i loven om, hvornår et paragraf-3 eller skovområde karakteriseres som ammoniakfølsomt, forud for vedtagelsen af loven.

Ifølge Jens Gammelgaard, er der ikke noget overblik over de erhvervsøkonomiske konsekvenser, og det er sikkert, at en lang række bedrifter vil blive påvirket. Mange vil blive stillet over for urealistiske krav om investering i miljøteknologi. Men den fulde konksekvens af loven står ikke klar.

Jens Gammelgaard henviser til en rapport, som Videncentret for Landbrug har udarbejdet, og hvor der er eksempler på, hvordan loven konkret vil påvirke i udvalgte kommuner. Det tegner et skræmmende billede af, at der i flere kommuner i praksis ikke er plads til at drive husdyrbrug på grund af ammoniakfølsomme områder.

Umuligt at leve op til kravene
I lighed med en henvendelse, som Landbrug & Fødevarer har sendt til Folketingets miljøudvalg, og som Effektivt Landbrug skrev om tidligere på ugen, ser DLMØ med stor bekymring på den situation, at det vil være umuligt for mange landmænd at udvide eller ændre deres produktion.

I lovforslaget er der lagt op til en model, hvor husdyrbrug med det samme skal reducere totalbelastningen af ammoniak med halvdelen og efter otte år skal leve helt op til de nye krav. Hertil kommer, at det for mange eksisterende husdyrbrug er umuligt at opfylde ammoniakkravene – dels fordi der i dag ikke findes de teknologiske løsninger, og dels vil det være umuligt at finansiere en udvidelse med så kort investeringshorisont.

DLMØ har den holdning, at landbruget naturligvis har et medansvar for den fortsatte grønne udvikling af fødevareproduktionen her i landet. Men bliver lovforslaget vedtaget uden ændringer kan det umuliggøre en sådan produktion i Danmark. En udvikling der går imod formålet med Grøn Vækst, som man mener er, at skabe vækst og beskæftigelse på landet.

Læs også