Udfordringerne stod i kø på kvægbrugernes regionsmøde

Formand Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk er i fuld gang med deres Danmarksturné rundt i regionerne. På Fyn blev mødet afholdt hos Centrovice.

Tirsdag den 12. oktober var Landbrug & Fødevarer, Kvæg nået til Fyn i rækken af regionsmøder, og mødet blev naturligvis afholdt hos Centrovice i Vissenbjerg.

Omkring 70 mælkeproducenter var mødt op for at høre formand Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk, der blev akkompagneret af chefkonsulent Susanne Clausen og dyrlæge Karsten Aagaard, og sammen kom de omkring en lang række højaktuelle emner.

Peder Philipp bød velkommen på vegne af Landbrug & Fødevarer og gjorde det klart, at den aktuelle økonomiske situation naturligvis havde højeste prioritering for Kvægs bestyrelse.

- Det er lige nu en utrolig spændende tid – måske rigelig spændende. Det er også vores opgave at hjælpe til med at komme videre. Vi har derfor afholdt en række møder med realkredit og banker for at finde ud af, hvor vi står, og hvad der sker, sagde formanden, inden han gav ordet til Susanne Clausen, der beskrev kvægbrugets økonomiske situation.

Ros til unge
Et indlæg der fik en yngre flok blandt de fremmødte til at spørge ind til, hvorvidt de skulle satse på kvægbruget som erhverv.

- Det er et rigtig godt emne, men også et svært emne, sagde Peder Philipp til de unge, som han roste for at møde op.

Susanne Clausens kommentar var blandt andet, at der selvfølgelig er andre vilkår i fremtiden, men også andre muligheder. Blandt andet at man ikke skal have så meget jord som tidligere, for at kunne drive husdyrbrug i Danmark.

Lovændringer
Gitte Grønbæk kom omkring en række af Kvægs aktiviteter og organisationens indsats i forbindelse med en lang række af nye lovændringer, der er på vej.

- En anden stor udfordring er Grøn Vækst – et puslespil med mange brikker, lød det fra direktøren, inden hun gik i dybden med nogle af de ændringer, der stilles i udsigt.

- Det er ikke i orden, at vi ikke får en samlet plan. Det synes vi ikke er godt nok. Der nedsættes arbejdsgrupper, så vi nærmer os praksis, som da vi skulle have loven om hold af kvæg på plads, tilføjede Peder Philipp, der ikke lagde skjul på, at der virkelig kæmpes for rimelige rammevilkår for erhvervet.

Svær sag
Netop disse rammevilkår var nok nøgleordet til de spørgsmål, der blev stillet under debatten.

Lars Bebe, Ringe, var en af de deltagere, der rejste sig og gav en kommentar med.

- Det med ikke at kunne pløje græs om – især her på den stive lerjord – hvad vil I helt konkret gøre ved det, spurgte Lars Bebe, efter at han havde takket for nogle gode indlæg.

- Vi har forsøgt at gøre noget, men vi har en svær sag, lød det fra Peder Philipp, der forklarede, at den mængde kvælstof, som græs frigør, vil vintersæd ikke være i stand til at opsamle. Men at det selvfølgelig var svært at sammenholde med situationen på sandjord.

Kvote bekymrer
John Trædholm, Gelsted, havde andre spekulationer. Efter at have rost landingen af Lov om hold af kvæg, viste han dog større bekymring for landingen af mælkekvoten.

- Det med kvoten – ja, vi har haft en blød landing nu. Men næste landing bliver hård, sagde John Trædholm og hentydede til den melding formanden kom med om ekstra kvoteudvidelse, fremrykning af årlige kvoteudvidelser og/eller en sænkning af superafgiften, som der arbejdes for i Kvæg.

- Ja, vi er undervejs til en hård landing med kvoten, bekræftede Peder Philipp, om den klare strategi om en total afvikling i 2015, som der foreligger.

- Det er den enkelte, der må forholde sig til at afskrive med beløb over 3-4 år, sagde formanden.

Peder Philipp afsluttede sit indlæg med at understrege, at Kvæg tror på, at landbruget vil være et af de ben, Danmark skal stå på i fremtiden, men at det kræver rimelige rammer.

Læs også