Forventninger om middeludbytte

MAJS: Ved Limagrain og Hornsyld Købmandsgaards majsarrangement var stemningen god. Her op til majshøsten i det midtjyske er der forventninger om et middeludbytte trods en svær begyndelse for afgrøden.

Det er med god grund, at hver egn for tiden har sit eget majsarrangement. Indbydelsen fra Hornsyld Købmandsgaard og Limagrain Denmark A/S til et halvt hundrede kvægbrugere på den kolde midtjyske højderyg i Thyregod ved Give gav da også anledning til nuancerede drøftelser om de enkelte majssorters status her to-tre uger, før høsten indledes på denne egn.

- Vi kommer jo ikke udenom, at majs stadig er en eksotisk afgrøde i Danmark. De fleste anlægger en strategi med flere sorter, så man rammer et godt gennemsnitligt niveau, når majsen skal ensileres. I år kom foråret sent, og det tog nogen tid, før majsen kom i gang, fortalte produktchef for såsæd og planteværn hos Hornsyld Købmandsgaard, Kim Jensen.

- Vi holder et møde igen i efteråret, når vi har forsøgsresultaterne, så folk kan træffe deres valg. Det er naturligvis i vores interesse at vide, hvor ønskerne går hen, fordi vi skal bestille frøene i Frankrig. Limagrains majsudsæd høstes i oktober i Frankrig.

Fra Limagrain Denmark kunne Kenneth Søbye i demonstrationsmarken hos Morten Nissen på Hastrupvej vise de gode sikre LG Animal Nutrition-sorter. Blandt andre de meget tidlige sorter Artist og Adept, ligesom der blandt de fremmødte majsdyrkere blev talt i positive vendinger om senere sorter som Pavarotti og Atrium.

- Endnu kan der sker en del med stivelsen, hvis vi er så heldige at få et par ugers varmt vejr. Selvom, der har været en frostnat i september her på egnen, er der næsten ingen skader at se. Nu håber vi bare på et par lune uger, før majshøsten kommer i gang, sagde Kenneth Søbye, der forsigtigt anslog omkring 10.000 foderenheder pr. hektar i gennemsnit i det midtjyske.

En uge senere i år
Værten for demonstrationsmarken var driftsfællesskabet Hastrup DF, der har 500 årskøer og driver 580 hektar, heraf 145 hektar med majs.

- Vi fodrer nok tæt på lige meget græs og majs i rationen, sagde den ene halvdel af driftsfællesskabet, Morten Nissen.

- Efter omstændighederne står majsen godt. Vi har ingen sildige sorter her og i år, skønner jeg, at vi er en uge bagud i forhold til normalt. Derfor vil der nok gå et par uger endnu, før vi skal i gang med at snitte majsen, tilføjede han.

Hos Hastrup DF er det en maskinstation, der klarer ensileringen. Selv om der er flere sorter, høstes det hele på en gang.

Læs også