EU-strid om vin forsinker danske fjerkræproducenter

I EU er det svært at blive enige om EU-Kommisionens forslag til fremstilling af økologisk vin. Det forsinker reglerne for den økologiske fjerkræproduktion.

Det vides ikke, hvornår EU kan melde ud om rammerne for produktion af økologisk vin. Forsinkelsen påvirker revisionen af fjerkræbestemmelserne, der skulle have været på kommissionens arbejdsprogram allerede, oplyser Landbrug & Fødevarer.

Økologisk vinproduktion inden for EU har været sat til afstemning på ministerrådsmøde i februar, men blev fjernet som punkt igen.

Ifølge Landbrug & Fødevarer ser det ud til, at revisionen af fjerkræbestemmelserne tidligst bliver påbegyndt i efteråret 2010, men der er også en reel risiko for, at der først tages hul på revisionen til næste år.

- Det er beklageligt, at danske økologiske fjerkræproducenter rammes af uenighed om produktion af økologisk vin, som Danmark ikke har de store aktier i. Vi er mere interesserede i, at kommissionen hjælper med at skabe lige konkurrencevilkår for produktionen af økologisk fjerkræ, så alle medlemslande har samme fortolkning af produktionsreglerne, siger Johannes Nebel, der er formand for EU-Kommissionens rådgivende udvalg for økologi og bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Fælles holdning
Derfor drøftes spørgsmålet også på mødet i den europæiske landbrugsorganisation COPA’s økologiudvalg i slutningen af april med henblik på at finde en fælles holdning blandt COPA’s medlemslande.

Derudover presser blandt andet Frankrig presser på for at få en drøftelse om kravet med 100 procent fodring af énmavede dyr, der træder i kraft 1. januar 2011. Det skyldes et ønske om at kunne sikre alternative økologiske proteinkilder af den nødvendige kvalitet og mængde frem for de nuværende de konventionelle proteinkilder.

- Den fastlagte dato for kravet om 100 procent økologisk fodring til énmavede dyr som fjerkræ og svin bør overholdes, så producenterne ved, hvad de skal rette sig efter. Motivationen for at sikre en 100 procent økologisk fodring skal bevares - dog bør mulighederne for at sikre proteinforsyningen i den rigtige kvalitet og mængde vurderes. Der er faglige udfordringer, og der er stadig god grund til at arbejde videre med økologiske alternativer til de konventionelle proteinkilder, siger Johannes Nebel.    

Økologi
Foreløbig er der planlagt møde i EU-Kommissionens rådgivende gruppe for økologi i slutningen af april. Her forventer Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, at Kommissionen vil redegøre nærmere for, hvornår de påbegynder en revision af fjerkræbestemmelserne.

Læs også