Slagtehuse overlever med skrappe EU-regler

KUNDETÆKKE: Kødskandalerne i detailleddet har skaffet de små slagtehuse mere arbejde og bedre bundlinje. Det sker trods skrappere EU-krav til indretning og hygiejne, siger Steffen Andersen, Vester Hæsinge Slagterforretning.

- Jeg havde egentligt ondt af SuperBest-kæden, da DR’s TV-program »Kontanten« afslørede ompakningen af det datomærkede kød i kædens kølediske, siger Steffen Andersen, slagter og indehaver af Vester Hæsinge Slagterforretning.

Steffen Andersen understreger, at han ikke kan acceptere deres handlemåde.

- Jeg er sikker på, at man kunne have fundet mange flere detailkæder med slagteafdelinger, der gjorde det samme, og så virker det alligevel lidt uretfærdigt, at det mest gik uden over SuperBest.

I smult vande
Steffen Andersen mener, at de danske slagtehuse er kommet i smult vande, selv om der fra januar i år er indført skrappere EU-krav til indretning og hygiejne.

- Indtjeningen og beskæftigelsen har været rimelig. Vi har ikke mærket så meget til krisen som andre erhverv.

Der er omkring 70 slagtehuse i Danmark organiseret under Danske Slagtemestres Landsforening. Af dem ligger der en halv snes stykker på Fyn.

- De fleste af os har over tid investeret i gode produktionsforhold. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer i klemme. Måske skal der foretages ændringer og investeringer, men sådan har det jo i øvrigt været hele tiden.

- Der bliver givetvis færre slagtehuse med tiden. Det koster to-tre millioner kroner at indrette et slagtehus. Derefter skal man finde en kundekreds, så jeg tror ikke, at der kommer flere til, end vi er nu.

Fødevaresikkerhed
På Fyn er situationen den, at der overhovedet ikke er slagtehuse nord for motorvejen over Fyn, og i Jylland ser det lige sådan ud. Der er landsdele, hvor der ikke er traditionelle slagtehuse med slagtning, opskæring, produktion af specialiteter og slagteudsalg.

- Efter min opfattelse så kan alle mine fynske kolleger umiddelbart opfylde EU-kravene. Vi skal tænke på, at med den seneste tids »kød-skandaler« fokuserer forbrugerne på sikkerhed og kvalitet og sætter deres lid til, at kontrollen er effektiv.

- Der skal være en høj grad af fødevaresikkerhed, og det starter naturligt i landmandens stalde og er helt afgørende hos os, der skal slagte og oparbejde dyrene, siger Steffen Andersen. Kunderne skal have tillid til os, og vi ser jo, hvor galt det går, når der fifles med reglerne.

- De skærpede krav, som EU har sat, er ganske fornuftigt kommet på plads i et godt samarbejde mellem daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen, Fødevarestyrelsen, Nærings- og Nydelsesindustriens Fagforening og vores organisation.

- Kravene går blandt andet ud på en klar adskillelse af det »sorte område«, hvor vi slagter og afhuder dyrene, og det »hvide område«, hvor den videre forarbejdning foregår. Som jeg hører det, så har man lyttet til os, og vi har fået en god ordning, siger Steffen Andersen.

Flere fritidsbrug
- Vi med de små slagtehuse har mærket forandringerne i markedet ganske tydeligt i form af øgede tilførsler og afsætning. Mange fritidslandmænd er på deres mindre ejendomme begyndt at have en produktion af svin, slagtekvæg og får. En stor del af det afsættes gennem egne gårdbutikker, og det ser ud til, at dér vil mange forbrugere gerne handle. Der er kommet mange nye gårdbutikker til i det sidste års tid og de har ganske givet taget kunder fra supermarkederne.

- Hos os er vi kommet godt igennem krisen. Også godt hjulpet af det øgede fokus på fødevaresikkerhed. Vi har nok at lave, og derfor er det også vigtigt, at vi som faglig branche ikke får lignende skandalesager, som vi har set i supermarkedskæderne.

Forbrugerens tillid
Steffen Andersen peger på en af de væsentligste grunde til, at supermarkedernes slagteafdelinger har haft problemer. Det er den omstændighed, at de ikke som de fleste slagtehuse har eget pølsemageri, hvor de på et højt fagligt niveau kan oparbejde kødet fra de mindre udskæringer til pølsespecialiteter.

- De må så »nøjes« med at fremstille frikadeller og færdigretter af det, de ikke har kunnet sælge inden udløbsdagen, og der har fristelsen så hos nogle været for stor, så man er tyet til ompakning.

- Jeg er helt enig med vores formand Leif Wilson Laustsen, Assens, når han siger, at vi slagtemestre ikke skal hovere og deltage i mudderkastning mellem os og supermarkederne.

- Vi skal overleve på forbrugernes tillid. Vil man være sikre på at få noget friskt og godt hakket kød, skal man gå til en slagter, hvor man kan stå og se på, at kødet bliver hakket. Der er selvfølgelig en sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Læs også