AH1N1 kan koste svineproducenter dyrt

Hvis der konstateres influenza A i en dansk svinebesætning, vil den få pålagt Offentligt Tilsyn, som vil vare indtil 7 dage efter de kliniske tegn i besætningen er ophørt. I den periode må der ikke føres svin til eller fra besætningen.

Som vi tidligere har beskrevet, har forskere på det seneste fundet ud af, at mennesker og svin kan smitte hinanden med influenza A. Og eftersom influenzaen er blevet konstateret i enkelte svinebesætninger andre steder i verden, er der med den nuværende influenzaepidemi hos mennesker her i landet en potentiel risiko for, at det kan smitte danske svinebesætninger.

EU-kommissionen har udformet fælles retningslinjer for medlemsstaterne, der indeholder overvågning af svinebestanden i EU samt mulige indsatser mod besætninger, som kan konstateres at være smittede.

Derfor vil Fødevarestyrelsen indtil videre overvåge den danske svinebestand for den nye type, ved at undersøge alle influenzaindsendelser for H1N1. Det betyder, ifølge Dansk Svineproduktion, at besætninger, hvorfra der isoleres virus, vil få pålagt Offentligt Tilsyn (OT).

- Offentligt Tilsyn vil opretholdes indtil 7 dage efter de kliniske tegn i besætningen er ophørt, hvilket betyder, at der ikke må tilføres svin, og der heller ikke må føres svin til slagtning eller levebrug, oplyses der.

Driftstabet uvedkommende
Ifølge Dansk Svineproduktion vil en ukompliceret influenza-smitte i besætningen varer omkring en uge, så det vil formentlig dreje sig om cirka et par uger eller lidt mere, hvor der ikke må føres svin til eller fra besætningen.

- De besætninger, som får OT, og som får pladsproblemer må aflive dyr. Omkostningerne hertil samt driftstabet er det offentlige uvedkommende, oplyser Dansk Svineproduktion. Herfra tilføjer man, at både de humane og de veterinære myndigheder signalerer, at der løbende kan komme et skifte i strategi med hensyn til anmeldepligt og OT i svinebesætninger.

- Når vi har lagt oplysningerne på hjemmesiden, så er det i håb om, at vi ikke bliver det første land i EU, hvor influenzaen konstateres i en svinebesætning, siger direktør for Dansk Svineproduktion, Nicolaj Nørgaard. Han ønsker ikke at komme med en vurdering af, hvilke konsekvenser et sådant scenarie vil kunne have for eksporten, eller for den enkelte svineproducents økonomi.

Risikoen
Afdelingschef for Sundhedskontrol og Laboratorium ved Dansk Svineproduktion, Poul Tolstrup Christensen, tror ikke at risikoen er særlig stor for, at Offentligt Tilsyn vil blive taget i brug.

- Hvis det sker, er vi mest bekymret for svinebesætninger med 7-kilos produktion, for der vil blot 14 dages Offentligt Tilsyn give store problemer med overbelægning, siger han.

- Men trods al snak om influenza A, er alle enige om, at det er en human influenza, og jeg tror ikke, den smitter så nemt til svin, som nogen påstår, for så ville vi have set mange flere tilfælde i svinebesætninger, end de få tilfælde man kender til i dag, siger Poul Tolstrup Christensen.

- Jeg har lidt svært ved at se, hvad vi skal med Offentligt Tilsyn, men det er myndighedernes beslutning, tilføjer han.

Unødvendigt tilsyn
Den holdning er direktør for Danske svineproducenter helt enig i:

- Vi skal bare af med det skidt, siger han.

- Når det er noget, der er almindeligt forekommende i befolkningen og snart i de fleste offentlige børnehaver, så kan jeg ikke se, hvad vi skal med Offentligt Tilsyn i svinebesætningerne. Det giver ganske enkelt ingen mening, fastslår han.

Læs også