Personligt ansvar skal redde svineproducenternes image

(LANDBRUG FYN) - Vi kan ikke længere kaste ansvaret fra os og sige, at nu må ministeren løse problemerne med ulovlige dyretransporter, siger formanden for De Fynske Landboforeninger.

Den enkelte svineproducent må tage et større ansvar for dyrevelfærden. Ellers genvinder erhvervet ikke befolkningens tillid. Det fastslår formanden for De Fynske Landboforeninger, Niels Rasmussen, som blandt andet finder det problematisk, at en fjerdedel af de danske søer dør eller aflives i staldene og køres til destruktion. Ifølge landboformanden må svineproducenterne også tage et medansvar for de ulovlige transporter af slagtesøer, som TV-Avisen for nylig afslørende, og som har ført til, at de involverede eksportører er blevet fjernet fra landbrugets positivliste over eksportører, som har accepteret landbrugets kodeks for dyretransporter.

- Vi kan ikke længere kaste ansvaret fra os og sige, at nu må ministeren løse problemerne med de ulovlige dyretransporter. Når vi i andre sammenhænge bryster os af jord-til-bord princippet, så er vi nødt til at erkende, at vi har et medansvar for produktet, indtil det ligger i køledisken, siger Niels Rasmussen.

I Dyrenes Beskyttelse ser man det store antal søer, der sendes til destruktion, og de cirka 167.000 søer, der eksporteres til Tyskland, som et tegn på, at landmænd bruger aflivning og eksport i forsøget på at undgå at blive taget af dyrlægekontrollen og politianmeldt for skuldersår. - Der bør føres langt strammere kontrol med de aktører, der er involveret i behandlingen af de danske søer, heriblandt dyrlæger og destruktionsanstalter, påpeger direktør i Dyrenes Beskyttelse, Ole Münster, som mener, at dyrlægerne har for lidt tid til at kontrollere søerne for skuldersår på de opsamlingspladser, hvor dyrene samles, før de eksporteres.

Formanden for De Fynske Landboforeninger vil ikke afvise, at nogle landmænd forsøger at løse problemet med skuldersår ved at eksportere dyrene til slagtning syd for grænsen.

- Når der er ledig kapacitet på de danske slagterier, så kunne det godt indikere, at nogen sender søerne sydpå for måske at undgå et mere restriktivt kontrolsystem, siger Niels Rasmussen.

Hos Danish Crown bekræfter kommunikationsdirektør, Anne Villemoes, at der er ledig kapacitet på soslagteriet i Skærbæk. Den aktuelle slagtekapacitet på 8.000 søer om ugen udnyttes ikke fuldt ud. - Vi har ikke kapacitet til at tage alle de søer, der bliver sendt til slagtning udenfor Danmark, men skulle der blive brug for det, kan vi optimere kapaciteten yderligere, siger Anne Villemoes.

Ifølge kommunikationsdirektøren er der heller ingen økonomisk grund til at sende søerne til slagtning i Tyskland.

- Noteringen er umiddelbart højere i Tyskland end herhjemme, men i Tyskland skærer man langt mere fra, før man beregner indvejningsvægten, som er den, landmanden får penge for. Klassificeringskontrollen har lavet to undersøgelser indenfor det seneste år, som viser, at vi i praksis er fuldt konkurrencedygtige på afregningsprisen, siger Anne Villemoes.

Læs mere om den aktuelle dyrevelfærdsdebat i Landbrug Fyn.

Læs også