Svinestald med miljø

(LANDBRUG FYN) Der er tænkt på miljøet for både svin og mennesker ved opførelsen af Fyns første Ph PEP-stald hos Hans og Knud Ringskær i Vantinge. Der er åbent hus i stalden fredag.

Hensynet til miljøet - både for grisene i stalden, for dem der skal arbejde i stalden og for omgivelserne - har været stærkt med i overvejelserne, da gårdejerne Hans og Knud Ringskær - søn og far - besluttede at få opført Fyns første PEP-stald fra det nordjyske firma Ph-staldprodukter A/S i Ulsted ved Hals.

Den nye slagtesvinestald, som der er lejlighed til at studere nærmere ved et åbent hus-arrangement fredag, den 26. november kl. 10-15, er bygget ved Knud Ringskærs »Elmegård« på Vantingevej 13 i Ringe Kommune.

Hans Ringskær, der har en gård i Vantinge, som han købte i 1991, lejer den nye stald af faderen, sætter grise ind og står for driften, ligesom han også forpagter Elmegårds jord, så han i alt driver 130 ha.

- Efter at have været rundt at se på flere forskellige stalde bestemte vi os for Ph’s PEP-stald type S2, fortæller Hans Ringskær. Stalden er bygget i fire afsnit, bundet sammen af en tværgående midtergang, der blandt andet skal tjene som udleveringsrum.

- Hvert afsnit har plads til over 400 grise, men det er meningen kun at have ca. 375 i hvert afsnit, og det antal 30 kg-grise har jeg aftale om at få leveret hver tredie uge. Jeg har tilladelse til at producere 6.000 slagtesvin om året, og der er jord nok til at opfylde harmonikravene.

PEP-stalden er fuldspaltet og med drænet gulv i stiernes »huler«, der er isolerede, så der altid kan holdes en tilpas temperatur. Der er installeret MHJ tørfodringsanlæg med cirkulation af drikkevandet, og stalden er forsynet med overbrusning samt højtryksanlæg til iblødsætning og rengøring.

Stalden har naturlig ventilation med åbning i kippen. Luftindtaget sker gennem store åbninger i siderne, som kan lukkes med temperaturstyrede, automatiske »vinterklapper«, ligesom der kan skabes ekstra ventilation ved at åbne klapper i stiernes ydervægge.

- Der er gyllekanaler under hele stalden, og de er forsynet med gyllekøling, forklarer Hans Ringskær. Det medfører flere fordele. For det første betyder sænkningen af gyllens temperatur en mindre ammoniakfordampning. Det er til gavn for både grise og mennesker i stalden. Samtidig giver det mindre lugt uden for stalden og et væsentligt mindre ammoniaktab.

- Som en ikke ubetydelig »tillægsgevinst« kan den varme, der fjernes fra gyllen, opvarme stuehuset og - hvis det bliver aktuelt, og der trækkes de fornødne rør - bruges til at opvarme stalden, mens grisene er små.

- Alt i alt synes jeg, at gyllekøling er mere interessant end de avancerede luftrenseanlæg, der tales så meget om for tiden. Man opnår stort set det samme, nemlig mindre lugt og mindre ammoniaktab, men derudover får man et bedre klima inde i stalden. Endvidere er det betydeligt billigere, og så får man noget varme oven i købet, påpeger Hans Ringskær.

Hele den nye stald inklusive kontor og mandskabsfaciliteter, foderanlæg, fodersiloer, ventilationsanlæg og en 3.000 m³ gylletank med overdækning repræsenterer en samlet investering på ca. 4,5 millioner kroner. Der til kommer jordarbejdet samt gyllekøleanlægget.

Læs også