Fjerkræforening ønsker centralt styret sygdomsberedskab

(Effektivt Landbrug) - De opnåede erfaringer fra sommerens Newcastle Disease-epidemi må føre til en revision af den gældende beredskabsplan, lød det fra Dansk Erhvervsfjerkræs formand på foreningens generalforsamling.

Ønsket blev fremlagt på foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården i Brædstrup i mandags.

Ønsket kommer efter sidste sommers udbrud af den smitsomme fjerkræsygdom Newcastle Disease. En sygdom med mange konsekvenser, hvilket prægede formand Martin Merrilds beretning.

– Det er vores opfattelse, at der fra centralt hold blev gjort en endog særdeles stor indsats for at få bragt epidemien under kontrol helt fra starten, selv om det var midt i ferieperioden. Men den nye opdeling i meget selvstændige regioner viste sig, specielt i starten, at være en begrænsende faktor, fordi det bl.a. var vanskeligt at flytte ressourcer fra en region til en anden.

- Der er, fortsatte han, ingen tvivl om, at de opnåede erfaringer fra sommerens epidemi må føre til en revision af den gældende beredskabsplan, og Dansk Erhvervsfjerkræ opfordrer kraftigt til, at der ved udbrud af smitsomme sygdomme i Danmark bliver en central styring for at sikre den bedste udnyttelse af viden, erfaringer og ressourcer.

Ifølge foreningen var der i nogle regioner, f.eks. Sønderjylland, et meget tæt samarbejde mellem myndighederne og branchen for at minimere tabene i alle led, mens man i andre regioner tilsyneladende slet ikke havde dette inde i billedet.

Martin Merrild mindede desuden om, at fjerkræbranchen for over en måned siden nåede til enighed om et forslag om at ændre vaccinationsstrategi, så man i Danmark skal vaccinere mod Newcastle Disease.

– Forslaget er sendt til myndighederne, og nu venter vi spændt på, at det bliver sat i værk. I slagtefjerkræbranchen er vi efterhånden meget utålmodige. Havde vi haft en vaccinationsstrategi sidste sommer, havde tabene været væsentligt begrænsede, understregede han.

Læs også