EU og dansk landbrug

Fødevareminister Mariann Fischer Boel håber forhandlingerne om EU’s udvidelse kan afsluttes på topmødet i København i december.

- Det er en spændende tid, vi står i. Det er snart et år siden, regeringen tiltrådte. Og det, der især har optaget sindene på Christiansborg og i Fødevareministeriet, er EU-formandskabet og den forestående udvidelse af EU.

Det sagde fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), da hun i et indlæg på BG Bank’s landbrugsseminar sidste mandag på Vissenbjerg Storkro satte fokus på EU og dansk landbrug og opridsede en række muligheder og begrænsninger for landbrugserhvevet.

- Landbrugskommissær Franz Fischler fremlagde allerede i januar konditioner for de nye landes optagelse. Med en landbrugsstøtte på 25 procent af niveauet i det nuværende EU – og stigende til fuld indfasning i 2013.

- Det, som diskussionen især går på, er referenceperioderne, der skal tjene som udgangspunkt for beregningen af landbrugsstøtten til de enkelte lande.

- I dag er der to millioner polske landbrug, hvoraf halvdelen er under tre ha. Det betyder, at der skal ske en kæmpe strukturtilpasning, hvis konsekvenser vil blive vidtrækkende for det polske samfund.

- Jeg håber og tror, at vi på topmødet i København i midten af december skal kunne afslutte forhandlingerne. Så kan underskrivelserne finde sted under det græske formandskab. Grækerne er ikke ret interesserede i at blive konfronteret med Cypern-problematikken. Derfor er de interesseret i, at det bliver Danmark, der afslutter forhandlingerne.

- Jeg håber, udvidelsesforhandlingerne kan afsluttes i København. Det har ikke noget med prestige at gøre. Men det er vigtigt – også for at ansøgerlandene kan mærke, at vi vil have dem med. Det er nu, vi får chancen!

- Et hovedelement i forslaget er afkobling af støtten fra produktionen, påpegede Mariann Fischer Boel. Det kan lyde besnærende. Men – hvad vil de europæiske forbrugere sige til, at landbruget nu får penge for ingenting at lave? Det vil kræve store pædagogiske evner, selv om tanken nok er rigtig.

- Fischler er også kommet med et udspil på mælkeområdet, i store træk gående på en 15 procent prisnedsættelse samtidig med en vis stigning i kvoterne.

- Endvidere skal der i 2003 komme en rapport om sukker. Der er allerede truffet beslutning om, at fra 2006 til 2009 skal man gradvis udfase toldsatserne på importeret sukker. Alt i alt vil sukkerområdet blive et følsomt område.

- Herhjemme har vi lige fået vedtaget finansloven. Peter Gæmelke har til Børsen sagt, at der er dumpekarakter til regeringen. Men, fastslog fødevareministeren med et smil, sommetider kan det være en hjælp, at regeringen ikke får ros fra landbruget.

- Med hensyn til jordskatterne er der lavet en aftale om, at man lægger loft over stigningen. Jordskatterne kan maksimalt stige med 10 procent om året. Derudover er det aftalt i regeringsgrundlaget, at nedtrapning af den direkte landbrugsstøtte omgående kompenseres via jordskatterne.

Læs også