Hveden skuffer i øst og vest

(Effektivt Landbrug) Den pris, landmanden kan få for sit korn, hvis han her og nu vil sælge, følger det sædvanlige mønster mellem landsdelene. Forskellen mellem Sjælland og Vendsyssel er omkring 10 kroner pr. hektokilo.

Er der noget, man udadtil står sammen om i brede dele af den danske grovvarebranche, så er det usikkerheden om kornprisen i disse dage.

Der er langt mellem de håndfaste markeringer, når Effektivt Landbrugs høstredaktion forsøger at indfange bud på konkrete priser for eksempelvis foderhvede og foderbyg.

Prisdannelsen sker ganske vist midt i malstrømmen af informationer om høstforventninger og tilbageholdte gisninger om udbytteniveauer. Derfor er lysten til at sidde i baghånd ved spillebordet åbenlyst større end lysten til at være den, der starter melderunden.

Og fra hvilket hjørne af landet skal udmeldingen først komme? I øst og på Øerne, hvor der er kornoverskud - eller i nord og vest, hvor den lokale kornproduktion ikke kan dække behovet det kommende år.

- Vi betaler 78 kroner for foderhvede tilkørt og afleveret her på foderstoffen. Og for foderbyg vil vi tilbyde 76 kroner under samme kondition, lød udspillet torsdag i sidste uge, hvor hovedparten af høsten var ved at være i hus i Vestjylland.

Udbyttemæssigt er det et usædvanligt år, vurderer han.

- Ud fra de kontrakter, vi har med landmændene, kan vi se, at der høstes op mod 20 procent lavere udbytter. Og det har nok overrasket en del, at der visse steder var tale om tvangsmodning af kornet, siger han.

- Vi betaler 78 kroner for foderhvede hentet på gården og 79 kroner, hvis vi får den leveret på foderstoffen, fortæller han og nævner, at foderbyg ligger en krone lavere.

- Skal vi hente kornet, tager vi tre kroner pr. hektokilo i vores naturlige forretningsområde, der tæller hele Nordjyllands Amt og ned til en grænse omkring Skive, Viborg og Randers.

Triticale, som også dyrkes i området, betaler Nordjysk Andel med 78 kroner pr. hektokilo.

- På de milde og høje lokaliteter er man tilfredse med udbyttet, mens det er gået helt galt på de lave arealer ned mod Limfjorden.

- »Ankelbyg« kalder bønderne sarkastisk den vårbyg, der står på de lave våde arealer. Den »sort« vil de helst ikke have til næste år, og det forstår jeg godt, siger Stig Risdahl Knudsen.

Kornproducenterne i området kan, ifølge salgschefen, dog stort set se frem til samme økonomiske udbytte som sidste år, idet tørreomkostninger og en meget let høst er tæt på at balancere med det lavere udbytte, men en ti procent højere kornpris.

- Jeg er utrolig påpasselig med at råde folk i den ene eller anden retning. Niveauet hos os ligger på omkring 70 kroner for foderhvede, og når det gælder foderbyg, har vi meget lidt her i området, men jeg vil skønne, det ligger et par kroner eller tre højere.

- For industrihveden er det helt umuligt at sige noget om niveauet. Her bør vi nok lige trække vejret. Der florerer så mange priser på korn lige for tiden. Og måske er folk ikke lige opmærksomme på de konditioner, kornet handles på, maner Jørgen Andersen.

- Hvedeudbytterne her i området har skuffet lidt, efterhånden som vi er kommet længere frem i høsten. Modsat ligger kornprisen cirka 10 procent højere end sidste år, og som nævnt er der ingen tørreomkostninger, lyder de trøstende ord fra den sjællandske foderstofforretning.

Læs også