bannerPos

Forsikringen dækker typisk ikke corona-tab

Sygedriftstabsforsikringen dækker normalt ikke ikke for de tab og ekstra omkostninger, som opstår, hvis du eller dine medarbejdere bliver sendt i sygesengen af Covid-19, oplyser en forsikringsmægler. Foto: Colourbox
25-03-2020 21:17

Hvis du eller dine medarbejdere bliver sendt i sygesengen af Covid-19, dækker forsikringen ofte ikke for de tab og ekstra omkostninger, det vil medføre, oplyser forsikringsmægler.

Mange landmænd har tegnet en sygedriftstabsforsikring for dem selv og medarbejderne. Hvis de rammes af sygdom eller ulykke, kan de dermed som udgangspunkt få dækket det driftstab og eventuelle ekstra omkostninger til vikarhjælp, der kan opstå.

Dækningen træder i kraft efter tre sammenhængende sygeuger, oplyser DLBR Forsikringsmægler på sin hjemmeside, dlbrforsikring.dk.

Dette gælder imidlertid ofte ikke, hvis de forsikrede rammes af Covid-19.

- I forhold til Covid-19 er dog det væsentlige forbehold, at forsikringen i flere selskaber ikke dækker som følge af epidemier eller pandemier. I andre dækker den ikke, hvis den syge har fået smitten ved indrejse til lande, hvor Udenrigsministeriet af hensyn til smitterisiko fraråder at rejse til, skriver DLBR Forsikring.

Karantæne

Forsikringen dækker heller ikke tab som følge af påbudt karantæne, uden at der er påvist egen sygdom, tilføjer forsikringsmægleren.

Derudover skal man være opmærksom på, at hvis man nytegner en sygedriftstabsforsikring, så går der seks måneder, før dækningen træder i kraft ved sygdom. Allerede eksisterende sygdom dækkes ikke.

Landmændene kan heller ikke ty til deres landbrugsforsikrings driftstabsforsikring for at dække tabet.

- Landbrugsforsikringens driftstabsforsikring dækker kun tab, der skyldes en dækket skade som for eksempel brand eller storm på de forsikrede bygninger, skriver DLBR Forsikringsmægler.

Offentlig hjælp

Til gengæld kan ejeren af bedriften få lønrefusion eller sygedagpenge allerede fra første sygedag, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes Covid-19.

- Det gælder både, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes, at medarbejderen eller ejeren er ramt af smitten eller er anbefalet karantæne på grund af forhøjet risiko efter hjemkomst fra andre lande, hvor sygdommen huserer, skriver forsikringsmægleren.

Desuden indeholder regeringens hjælpepakker muligheder for hjælp til både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der bliver ramt på lønindtægten eller omsætningen.

Hvis for eksempel coronavirus/Covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 procent, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

Få et overblik over hjælpepakkerne til din virksomhed på Virksomhedsguiden.dk.

mip

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.

Sådan får du succes med etablering af engsvingeludlæg

Den absolut bedste etablering af engsvingel opnås ifølge DLF's avlsafdeling ved at så dæksæden på hveranden række og placere engsvinglen imellem kornrækkerne.

Olieprisen skal i 45 dollar

Ved ugens begyndelse så det ud til, at olieprisen skulle mod næsten urealistiske lavpunkter. Det har med et snuptag ændret sig.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil - også om sommeren

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.
Side 1 af 1812 (36222 artikler)Prev1234567181018111812Next