Forsikringen dækker typisk ikke corona-tab

Hvis du eller dine medarbejdere bliver sendt i sygesengen af Covid-19, dækker forsikringen ofte ikke for de tab og ekstra omkostninger, det vil medføre, oplyser forsikringsmægler.

Mange landmænd har tegnet en sygedriftstabsforsikring for dem selv og medarbejderne. Hvis de rammes af sygdom eller ulykke, kan de dermed som udgangspunkt få dækket det driftstab og eventuelle ekstra omkostninger til vikarhjælp, der kan opstå.

Dækningen træder i kraft efter tre sammenhængende sygeuger, oplyser DLBR Forsikringsmægler på sin hjemmeside, dlbrforsikring.dk.

Dette gælder imidlertid ofte ikke, hvis de forsikrede rammes af Covid-19.

- I forhold til Covid-19 er dog det væsentlige forbehold, at forsikringen i flere selskaber ikke dækker som følge af epidemier eller pandemier. I andre dækker den ikke, hvis den syge har fået smitten ved indrejse til lande, hvor Udenrigsministeriet af hensyn til smitterisiko fraråder at rejse til, skriver DLBR Forsikring.

Karantæne

Forsikringen dækker heller ikke tab som følge af påbudt karantæne, uden at der er påvist egen sygdom, tilføjer forsikringsmægleren.

Derudover skal man være opmærksom på, at hvis man nytegner en sygedriftstabsforsikring, så går der seks måneder, før dækningen træder i kraft ved sygdom. Allerede eksisterende sygdom dækkes ikke.

Landmændene kan heller ikke ty til deres landbrugsforsikrings driftstabsforsikring for at dække tabet.

- Landbrugsforsikringens driftstabsforsikring dækker kun tab, der skyldes en dækket skade som for eksempel brand eller storm på de forsikrede bygninger, skriver DLBR Forsikringsmægler.

Offentlig hjælp

Til gengæld kan ejeren af bedriften få lønrefusion eller sygedagpenge allerede fra første sygedag, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes Covid-19.

- Det gælder både, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes, at medarbejderen eller ejeren er ramt af smitten eller er anbefalet karantæne på grund af forhøjet risiko efter hjemkomst fra andre lande, hvor sygdommen huserer, skriver forsikringsmægleren.

Desuden indeholder regeringens hjælpepakker muligheder for hjælp til både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der bliver ramt på lønindtægten eller omsætningen.

Hvis for eksempel coronavirus/Covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 procent, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

Få et overblik over hjælpepakkerne til din virksomhed på Virksomhedsguiden.dk.

mip

Læs også