Fokus på robust fodring

Et godt overblik over grovfoderlageret og stabilitet i fodringen er ifølge fagchef vigtigt, nar man snakker om robust fodring af sine malkekøer – noget som der er godt styr på hos Kyvsgaard.

Det er vigtigt hele tiden at følge op på sine grovfoderbeholdninger. Det giver nemlig mulighed for at handle i tide, hvis der skal justeres.

Det pointerede Betina Amdisen Røjen, fagchef kvæg, LandboNord, forleden, da LandboNord havde inviteret til faglig bedriftsdag på Kyvsgaard ved Langholt i Vendsyssel med godt 100 fremmødte.

Et af emnerne for dagen var robust fodring i en omskiftelig tid.

- Stabilitet og planlægning, det kommer man rigtig langt med, pointerede hun og pegede her på Kyvsgaard, der dannede rammerne for dagen, som eksempel på en bedrift, hvor det vægtes rigtig højt.

På Kyvsgaard driver familien Sudergaard en konventionel mælkeproduktion med 300 malkekøer med en ydelse på 11.500 kg EKM. Markdriften består af 265 hektar med græs, majs og kartofler.

- De laver månedsvis opfølgning, både på hvor langt de er med forbruget ude i stakkene, og der bliver lavet foderkontroller også på månedsbasis, så vi også der kan sætte ind tidligt, hvis vi synes, at der er noget, der peger i den forkerte retning, forklarede Betina Amdisen Røjen og fortsatte:

- Så vi planlægger skiftene i god tid. Er man i gang med at fase et slæt ud, så kører vi det nye slæt ind samtidig med.

Roemelasse giver ædelyst

På Kyvsgaard er roepillerne beholdt i foderplanen, selvom foderet har været dyrt indkøbt.

- Vi synes, at det har betalt sig, at vi har givet køerne den her gode bund af cellevægge ned i vommen ved at beholde rodepillerne inde, forklarede Betina Amdisen Røjen og fortsatte:

- Lidt atypisk, vil jeg sige, er, at der her på stedet bliver brugt roemelasse. Det er ikke så brugt længere, men det får dels rationen til at hænge godt sammen, og det giver en god ædelyst.

Roemelassen, mener fagchefen også, har været med til at holde hånden under fedtprocenten hen over sommeren hos køerne.

- Vi har faktisk ikke set det fald i fedtprocent, som ellers ses rigtig mange steder. Og der tror jeg, at roemelassen godt kunne have lidt at sige også, påpegede hun.

Der anvendes desuden varmehæmmer i foderet hen over hele sommeren.

- Igen, det er en vægtning af, at den her stabilitet er så vigtig, sagde Betina Amdisen Røjen.

Rene råvarer

En anden ting, Kyvsgaard har valgt, er foruden roepiller at bruge rene råvarer som rapskage, rapsskrå og valset korn i foderet i stedet for en fuldmix.

- Jeg synes, at fordelen med råvarerne er, at man er i stand til, fra dag til dag, at skifte ud, hvis der er noget, der skal justeres på. Skal man lidt op i stivelse og ned i protein eller omvendt, så har man sit korn, og man har sine proteinfodermidler, forklarede Betina Amdisen Røjen og tilføjede:

- Der kan selvfølgelig være noget med kvaliteten af de råvarer, man får ind, men jeg synes ikke, det er noget, vi har haft problemer med her overhovedet.

Læs også