Præsenterer kæmpe malke-nyhed

Afimilk vil malke på en helt ny måde og har »robotificeret« en traditionel side-by-side-malkestald. Anlægget, der præsenteres af Grotrian på NutriFair, kan eftermonteres i eksisterende malkestalde.

Det er ikke en verdenspremiere, man kan opleve på NutriFair, når danske Grotrian A/S præsenterer »Afimilk Synergy«, der er en helt unik malkerobot fra Afimilk. Men det er tæt på, for den er ikke vist på vores breddegrader før, og der arbejder kun 4-5 anlæg i resten af verden, oplyser den danske importør.

Populært sagt har Afimilk »robotificeret« en traditionel side-by-side-malkestald og opgraderet den til en automatiseret malkestald med batch-malkning af 6, 12 eller 18 køer ad gangen. Malkeprincippet er i og for sig enkelt: Malkepladserne fyldes som i enhver anden side-by-side-malkestald. En robotenhed kører under køerne og parkerer ved plads 1–7 eller 13, hvis malkeanlægget er så langt.

Dernæst vaskes patterne med børster, malkesættet sættes på, malkningen gennemføres. Slutteligt sørger en robot for, at patterne evt. dyppes i pattemiddel. Robotterne kører på plads ved udgangspunktet, køerne lukkes ud, og det hele gentages.

Én person kan »malke« hele besætningen

Den automatiserede batchmalkning tager ifølge Grotrian ikke udgangspunkt i, at malkningen foregår uden, at der er folk til stede. Idéen er, at én person kan »malke« hele besætningen, samtidigt med, at der gennemføres andre rutiner i og omkring malkeområdet.

Det vil dels minimere det generelle behov for ansatte, men måske specielt være en fordel i weekender, ferietider osv., hvor én malkeansvarlig kan malke besætningen flere gange i døgnet.

Afimilk oplyser, at besætningen skal op på cirka 400 køer, før et Afimilk Synergy-anlæg er konkurrencedygtigt, men det afhænger selvfølgelig af lokale forhold, lønniveau, tilgængeligheden af kvalificerede malkere osv.

Staldrutinerne ændres ikke

Jan Søgaard, som er Grotrians staldekspert, er spændt på at høre reaktionerne på NutriFair.

Han indrømmer gerne, at han lige skulle se en film og et par skitser, før han helt selv forstod princippet og kunne se fordelene.

- Det er en banebrydende løsning – en helt ny måde at tænke »robotmalkning«, end den vi hidtil har set, og jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at der vil være flere interesserede danske mælkeproducenter, siger han.

Kan eftermonteres

Jan Søgaard kan hurtigt udpege flere fordele ved den nye form for robotmalkning.

- Dels er der den evige udfordring med at skaffe kvalificerede medarbejdere. Dels skal stalde med et side-by-side-malkeanlæg ikke bygges væsentligt om, for et Afimilk Syrergy-anlæg kan eftermonteres i en eksisterende malkestald og udnytte det eksisterende malkeanlæg til mange funktioner.

- Endelig skal rutinerne i stalden og dens logistik ikke ændres, for man malker stadigvæk alle køer eller grupper nogle gange om dagen. De samles på opsamlingen, de malkes, de går tilbage til sengeafsnittet - der er bare kommet en automatisk malker ind i malkestalden, forklarer Jan Søgaard.

Hvis man er nysgerrig, og vil se anlægget inden NutriFair, kan man skanne QR-koden og se en film om Afimilk Synergy.

Læs mere om Nutrifair 2024

NutriFair er en stor begivenhed inden for fødevare- og ernæringssektoren, der samler professionelle fra hele industrien. Messen afholdes årligt dedikeret til at fremme innovation, viden og netværk inden for fødevareteknologi, ernæring og sundhedssektoren.NutriFair er en stor begivenhed inden for fødevare- og ernæringssektoren, der samler professionelle fra hele industrien. Messen afholdes årligt dedikeret til at fremme innovation, viden og netværk inden for fødevareteknologi, ernæring og sundhedssektoren.

Læs mere her

Læs også