bannerPos

Mindre grovfoder giver mindre metan

Især Holstein-køerne viste stor reduktion i metanudledning, når grovfoderet blev taget fra dem og de blev placeret i universitetets klimakamre. Foto: Linda S. Sørensen, AU Foulum
07-01-2020 13:10
Fodringsforsøg ved AU Foulum har vist, at køers metanudskillelse falder markant, når grovfoderandelen i foderrationen begrænses væsentligt. Metoden udfordrer dog både koens sundhed og landmandens økonomi.

På baggrund af tørken i sommeren 2018 blev det i et tidligere projekt ved AU Foulum undersøgt, om det er muligt at fodre malkekøer med mindre eller slet ingen grovfoder. Resultaterne viste, at køerne kunne fungere uden grovfoder, men analyser af vomindholdet viste også, at vomomsætningen og dermed deres sundhed var udfordret.

Grovfoderandelen påvirkede ikke mælkeydelsen, men fedtprocenten faldt markant, når der ikke blev anvendt grovfoder, hvorved også ydelse af energikorrigeret mælk faldt.

Med udgangspunkt i disse resultater valgte AU-forskerne i samarbejde med Seges og DLG at arbejde videre med de samme foderrationer, for at undersøge, hvordan disse påvirker køernes metanproduktion.

I forsøget blev der dog kun medtaget non-GM kraftfoder mix, da denne kraftfodersammensætning gav den største ændring i fedtprocenten og vommiljøet i produktionsforsøget i 2018.

Der blev arbejdet med tre rationer:

En basis-ration, hvor 50 procent bestod af tørstod fra grovfoder – altså en ”normal” ration.

En såkaldt »HalvGrov« ration med 25 procent tørstof fra grovfoder og fem procent fra halm, resten fra non-GM kraftfoder.

 En »NulGrov« ration med 10 procent tørstof fra halm og resten fra kraftfoder – altså helt uden grovfoder.

Hver ration blev undersøgt i fire Holstein- og fire Jersey-køer, som blev placeret i AU Foulums klimakamre for at måle deres metanudskillelse. Derudover blev køerne vejet, der blev udtaget vom- og gødningsprøver, mens foderoptagelse, vandoptagelse og drøvtygning blev registreret.

Stor reduktion ved holstein

Resultaterne viste, et meget stort fald i metanudskillelsen, når grovfoderandelen blev reduceret fra 50 til 0 procent. Især hos Holstein, hvor reduktionen i metan pr. kilo optaget tørstof var på hele 48 procent, mens reduktionen var 23 procent for Jersey.

Reduktionen i metan kan forklares ved, at når der tages grovfoder ud af køernes foderration, sker der en reduktion i mængden af nedbrudte fibre, fordi det er fibernedbrydningen, der giver anledning til dannelsen af metan.

- Vores resultater er absolut interessant ny viden i forhold til at få reduceret køernes produktion af drivhusgasser. Men det ligger dog ikke lige for at lave en så ekstrem fodring i praksis. Dels får vi ikke udnyttet koens potentiale til at leve af det, som ingen andre kan leve af, nemlig grovfoder - og dels er der risiko for fordøjelsesforstyrrelser hos koen, og sidst men ikke mindst er det en ret dyr fodring, forklarer seniorrådgiver Christian F. Børsting fra Institut for Husdyrvidenskab, AU, som har stået i spidsen for forsøget.

cc

- Vores resultater er absolut interessant ny viden i forhold til at få reduceret køernes produktion af drivhusgasser. Men det ligger dog ikke lige for at lave en så ekstrem fodring i praksis.

Christian F. Børstin, seniorrådgiver, Institut for Husdyrvidenskab

Trump lover guld og grønne skove

Den amerikanske præsident Donald Trump lover i en udtalelse søndag, at handelsaftalen med Kina, vil komme til at gavne amerikanske landmænd økonomisk.

Sparekasse får hård kritik af tilsyn

Den Jyske Sparekasse tager for store risici, og kontrolfunktioner er for dårlige, mener Finanstilsynet i en tilsynsrapport.

Fødevarestyrelsen laver grov fejl på andeslagteri

Andeslagteriet Dan Duck blev hængt ud i Ekstra Bladet efter stor fejl i en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, der fejlagtigt beskyldte medarbejderne for dårlig håndhygiejne.

Udsigt til rekordmange omlægningstjek i 2020

Økologisk Landsforening glæder sig over, at Økologifonden har gjort det muligt at tilbyde omlægningstjek til endnu flere i 2020 end nogensinde før

Gave eller arv kan blive modtagers særeje

Det er fortsat muligt for gavegiver eller arvelader at bestemme, at gaven eller arven skal være modtagerens særeje. Men reglerne om sammenblanding af formueformer ved erhvervelsen er ændret væsentligt, påpeger Seges i et nyt notat.

Økonomi i besætningens holdbarhed

Der er økonomi i besætningens holdbarhed - typisk 17-18 øre i fremstillingspris fra de mest holdbare til de mindst holdbare, vurderer Seges.

Godt med endnu en spiller på markedet

Økologikonsulent Helge Lund, KHL, ser positivt på de nye muligheder, udviklingen af planteprotein giver danske økologiske landmænd og glæder sig over en ekstra mulighed for afsætning.

Roundup er et fornuftigt valg for både mennesker og miljø

Også uden for landbrugets kredse undrer man sig over debatten om glyphosat. - Påstandene om, at Roundup er skadelig for vores sundhed, miljø og klima bygger på et tvivlsomt grundlag, og debatten synes infiltreret af følelser og skræmmekampagner frem for videnskab, skriver læge Ida Donkin i denne uge i Berlingske.
Side 1 af 1748 (34943 artikler)Prev1234567174617471748Next