Søg tilskud til nye stalde på kvægbedrifter i efteråret

Der er 85 millioner kroner i puljen, og denne gang fokus på reduktion af miljøbelastning. Derfor skal der investeres i miljøteknologi.

Der er fra den 4. september 2020 til den 30. oktober 2020 mulighed for at søge tilskud til nye stalde på kvægbedrifter, herunder til både malkekvæg og kødkvæg/slagtekalve.

Der gives 20 procent i tilskud af de standardpriser, som Landbrugsstyrelsen har bestemt, og man kan maksimalt opnå 5 millioner kroner i støtte. Der er afsat 85 millioner kroner, heraf 20 millioner kroner øremærket til økologi.

Skal gå til miljøteknologi

Forskellen fra de tidligere ansøgningsrunder er, at der er meget mere fokus på reduktion af miljøbelastningen fra kvægbrugssektoren. Det betyder, at der skal investeres i en miljøteknologi.

Det kan være teknik til fasefodring, teltoverdækning af gylletank, forsuringsanlæg og overvågning af dyrenes adfærd – og nogle kan endda kombineres. En anden vigtig ændring er, at der udelukkende kan søges til nye staldkvadratmeter. Det vil sige ikke til ombygninger.

Der søges ikke længere på antal dyr, men på et bruttoareal af det, der skal bygges, samt en miljøeffekt. Det hele ender ud med at give en omkostningseffektivitets-score. Som tidligere vil der prioriteres tilskud til dem med højest score.

Bruttoarealet opgøres som det areal i stalden, dyrene har både kontinuerlig og kortvarig adgang til. Dette er målt fra ydersiden af ydervægge og fratrukket servicearealer, arealer med malkefaciliteter, foderlade og halmlade.

Hvis der skal indgå flere af staldtyperne i dit projekt, skal én af staldtyperne minimum udgøre 70 procent af opholdsarealet i projektet. Det er den staldtype, du angiver ved ansøgning om tilsagn om tilskud. Opholdsarealet er den del af stalden, som dyrene har kontinuerlig adgang til.

Der er ikke krav om finansieringserklæring, miljø- eller byggetilladelser ved ansøgning om tilskud. Du skal dog være opmærksom på, at byggeriet skal være færdigt ved udgangen af 2023. Ligeledes er der ikke krav om 2 tilbud fra leverandører, men krav om at gemme fakturaer i 5,5 år efter udbetaling af tilskuddet – og endelig skal investeringerne bibeholdes i 3 år.

Kontakt din bygnings- og tilskudskonsulent for at høre nærmere om tilskudsordningen.

Tilskudspuljen er opdelt i 3 indsatsområder:

 

Indsatsområde

Samlet pulje (mio. kr.)

Heraf øremærket til økologi (mio. kr.)

1.

Etablering af stalde til malkekvæg/kvier og malkestald

21

5

2.

Etablering af stalde til malkekvæg/kvier

35

8

3.

Etablering af stalde til slagtekvæg og/eller kalve

29

7

I alt

 

85

20

 

Læs også