Kommer det snart bag på nogen? Noteringen fortsætter op i Europa

Det europæiske slagtesvinemarked fortsætter i denne slagteuge med at stige, og størstedelen af noteringerne fortsætter den varslede stigning, oplyser Danske Svineproducenter.

Årsagen til stigningerne, som ligger på omkring 5 cent i Tyskland, Holland, Belgien og Østrig, er den knappe forsyning på levendemarkedet i alle landene, lyder det Danske Svineproducenter.

Den ledende tyske notering er ifølge forlydender en vigtig faktor i den aktuelle prisudvikling på det europæiske slagtesvinemarked. Som følge af den faldende svinebestand, som vi har set i årevis i Tyskland, er slagteriernes konkurrence om råvaren stor. Ifølge spanske forlydender har tyske udbydere på det europæiske kødmarked parallelt hermed afgivet temmelig gode tilbud på grund af skrækken for et udbrud af afrikansk svinepest.

I Spanien og Frankrig ses noget mere moderate noteringsstigninger. Storbritannien viser et lille plus på kun 2 cent.

Generelt nærmer noteringerne sig igen hinanden på grund af de seneste stigninger, og spredningen mindskes. Den danske notering fortsætter på uændret niveau men ligger alligevel uanfægtet i spidsen af gruppen af de fem EU-lande med flest svin.

Forfordeler »fair« slagterier

Markedsinteressenter fra de forskellige lande kigger fortsat på det uensartede billede af slagtesvine- og kødmarkedet. Fra forskellige kilder hedder det, at impulserne på det europæiske hjemmemarked inden for kødhandlen lader vente på sig, og at asieneksporten er stadig svagere.

Den seneste USDA-rapport (National Agricultural Statistics Service) forventer et yderligere fald i den kinesiske svineproduktion på 80 millioner dyr i forhold til 2019, og svinekødseksportørerne verden over står helt klar i starthullerne.

Det tyske slagtesvinemarked bevarer sin optimisme i ugens begyndelse.

»Udbuddet af slagteklare svin er knapt, og der er rift om grisene. Situationen er optimal til ved leveringerne at forfordele slagterier, som agerer på en fair måde, og til at straffe en unfair handelspraksis - stikordet er huspriser - fra fortiden«, lyder det fra Danske Svineproducenter.

 

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også