Maskinstationer og entreprenører: Grøn omstilling kræver mere dokumentation og digitalisering

Klimaaftalen fra sidste år med dansk landbrug er ambitiøs og har stort fokus på udledning af klimagasser. Det kommer til at stille større krav til en mere digital hverdag, lød det blandt andet i Søren Ulrik Sørensens virtuelle formandsberetning på DM&E’s årsmøde i går.

- Det første sted, vi skal forvente at bidrage til den grønne omstilling, er mere digital dokumentation af vores arbejde ude på markerne, sagde formanden for DM&E, Søren Ulrik Sørensen. Han holdt sin formandsberetning virtuelt, da han var blevet coronaramt. Fotos: Per Jørgensen

I går holdt brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) årsmøde i Vingsted Hotel & Konferencecenter, hvor 200 medlemmer var mødt op for blandt andet at høre Søren Ulrik Sørensens formandsberetning, der pegede på flere udfordringer for foreningens medlemmer.

- DM&E Agro havde udfordringer med vejret mange steder i Danmark i 2021. Nogle steder gik foråret hårdt ud over vårsæden, som giver mindre arbejde til høst og halmbjergning i de hårdest ramte områder. Efterfølgende var nogle steder af landet udsat for en ret markant tørke, som gik hårdt ud over sommerens arbejde med græs, sagde formanden for DM&E Søren Ulrik Sørensen, der holdt sin formandsberetning virtuelt, da han var blevet coronaramt.

- 2021 var også året hvor vi fik en helt ny bekendtgørelse for vores største arbejdsområde, gødningsanvendelse til både husdyr- og handelsgødning. Selvom den nye bekendtgørelse, hvor de nye regler for gylleforsuring er de største nyheder, først trådte i kraft 1. august, har arbejdet med tilblivelsen af bekendtgørelsen stået på længe.

- Faktisk blev et af de sidste møder, hvor vi kunne komme med input til den nye lovgivning, afholdt allerede i februar. På dette møde brugte vi fra DM&E’s side meget energi på at sikre ansvaret for korrekt gylleudbringning, gjort til en fælles sag for både landbruget og maskinstationerne. Det var derfor glædeligt, at vi kunne se, at vores opfordring på området blev fulgt i den endelige bekendtgørelse, forklarede formanden.

- Fokus er i øjeblikket rettet mod staldgangen. Områder som graduering af gødning, såsæd og planteværnsmidler vil blive en større del af hverdagen, og det vil kræve lidt tilpasning af tilgangen til opgaven, men opgaven vil stadig være der. Fremtiden ser generelt fornuftig ud. Lige nu tyder meget på, at vi kommer til at se krav om øget digitalisering for at kunne imødekomme øgede dokumentationskrav. En øget digitalisering af erhvervet vil for nogle være en udfordring, men det vil bestemt også være en mulighed, berettede Søren Ulrik Sørensen.

Grøn omstilling

- Det første sted, vi skal forvente at bidrage til den grønne omstilling, er mere digital dokumentation af vores arbejde ude på markerne. Vi skal hjælpe landbruget med at indsamle data om, hvad der faktisk sker på landmandens marker, så arbejdet efterfølgende kan dokumenteres.

- Heldigvis blev maskinstationsbranchen ikke så slemt ramt som frygtet, da husdyrproduktionen ikke direkte blev tvunget meget ned i produktion i forhold til forhandlingsoplægget, men vi skal gengæld forberede os på en mere digital hverdag, sagde formand Søren Ulrik Sørensen, DM&E.

- Det lykkedes os at fastholde acceptable løsninger, som kunne sikre frit valg mellem forskellige udbringningsteknikker.

EU-traktorkørekort på vej

Et EU-kørekort til traktor er et særligt ønske fra de lande i EU, hvor der arbejdes en del på tværs af grænser. Det vil lette arbejdet, at traktorførerne vil kunne krydse EU’s grænser uden hindring.

- Det har igennem flere år været et ønske fra branchen at få opdateret kørekortet til traktor, så den er mere tidssvarende i forhold til størrelsen af de maskiner, som bruges i dag. Det er et ønske, som har været meget svært at få opbakning til herhjemme, sagde formanden i sin beretning, og fortsatte:

- Det er derfor glædeligt, at det ser ud til, at der nu kommer lidt medvind til vores ønsker via EU, som har et ønske om at indføre et fælles traktorkørekort. Hvad omfanget og indholdet af et sådant kørekort bliver, må vi vente i spænding på at få at vide.

DM&E-formanden kunne ligeledes berette, at Kommissionen ønsker, at DM&E skal komme med et forslag til et EU T-kørekort.

Højeste omsætning nogensinde

37 procent af virksomhederne beskæftiger sig primært med entreprenørarbejde, mens 30 procent beskæftiger sig primært med landbrugsarbejde og 17 procent laver både landbrugs- og entreprenørarbejde, mens 16 procent af virksomhederne udfører skovarbejde.

Bruttoomsætningen i 2020 var for samtlige medlemsvirksomheder på otte milliarder kroner og dermed det højeste niveau nogensinde i foreningens historie. Både skoventreprenører og entreprenører nåede hver især den højeste brancheomsætning nogensinde.

Der er mere end 6.500 beskæftigede, og størrelsesmæssigt har 38 procent af medlemsvirksomhederne en omsætning over 10 millioner kroner, mens 23 procent har en omsætning under to millioner kroner.

Fakta om DM&E

  • DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører), der er brancheforeningen for maskinstations-, entreprenør-, kloakmester- og skoventreprenørvirksomheder i Danmark, havde ved årsskiftet 249 virksomheder i kategorien entreprenører/kloakmestre, 130 blandede entreprenører/kloakmestre/maskinstationer/skov, 174 maskinstationer og 106 skoventreprenører
  • I alt 659 medlemmer, som er et lille fald i forhold til 2020, hvor foreningen havde 669 medlemmer

Kilde: DM&E’s årsberetning

Læs også