Miljøminister Lea Wermelin: Danmarks natur er i krise

Den nye opdaterede rødliste fra Aarhus Universitet sætter en tyk streg under, at Danmarks natur er i krise, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S)

NATUR Danske dyre-, plante- og svampearter har ikke fået det bedre siden 2010. Det viser Aarhus Universitets opdatering af Rødlisten, der er en liste over arter, der er i risiko for at uddø i Danmark.

Den opdaterede liste viser blandt andet, at en stor andel af Danmarks bier, padder, edderkopper, græshopper og svampe er i tilbagegang.

- Tallene sætter to streger under, at vores natur er i krise. Mange arter er i fare for helt at uddø herhjemme, og over halvdelen af de vurderede fugle er rødlistede som for eksempel viben, blishønen og nattergalen, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

- Der er, fortsætter hun, behov for handling på naturens vegne, så vi kan give en mangfoldig natur videre til de næste generationer.

Urørt skov på finanslov

Af de cirka 10.700 danske arter, som forskerne har undersøgt, er cirka 42 procent kategoriseret som rødlistede. Det vil sige, at arterne enten er forsvundne, truede, næsten truede, eller at data om arterne er utilstrækkelige.

Aarhus Universitet konkluderer samtidig, at arterne generelt er blevet mere truede i perioden 2010-2019.

Der er dog fremgang for nogle arter. Blandt andet vurderes guldsmedearterne til at være mindre truede nu end i 2010, ligesom havørnen og den røde glente er i fremgang.

- Naturen har brug for hjælp, hvis vi skal vende tilbagegang til fremgang. Vi skal sætte målrettet ind, så både dyr, planter og svampe kan få det bedre, påpeger miljøministeren og tilføjer:

- Derfor har vi blandt andet prioriteret mere urørt skov på vores første finanslov, og derfor arbejder vi på at lave en ambitiøs natur- og biodiversitetspakke, så vi igen kan få en rig og mangfoldig natur.

Fra slemt til værre

Hos både Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Biavlerforening er der bekymring over udviklingen.

- Den nye rødliste slår en stor streg under det faktum, at den danske naturindsats har fejlet det sidste årti. Udviklingen går fra slemt til værre, og politikerne har slet ikke formået at løfte det ansvar de har forpligtet sig på nationalt som internationalt, siger præsident i DN, Maria Reumert Gjerding.

Fra Dyrenes Beskyttelse lyder det fra biolog og zoolog Michael Carlsen:

- Dyrenes levesteder bliver mindre og færre. Det skyldes pres fra by og skovdrift men især landbruget. Vi skal lade naturen være vild, så der er plads til vores skønne faunadyr, siger han.

Bierne mangler blomster

Hos Danmarks Biavlerforening oplyser formand Arne T. Henriksen, at man især er bekymret over mangel på blomster og dermed levesteder for bierne.

- Inden for visse kredse har der i de senere år været en ret så skinger debat om konkurrence om føden mellem honningbier og vilde bier. Der er fokuseret uforholdsmæssigt meget på denne vinkel i stedet for at kigge på det helt store problem, nemlig at der mangler blomster og levesteder til bierne i Danmark.

- Og af Rødlisten fremgår det helt klart, at truslen mod bierne først og fremmest skyldes manglen på blomster og levesteder, påpeger Arne T. Henriksen.

Læs også