Direktør fejrer 10-års jubilæum i Patriotisk Selskab

I denne måned er det ti år siden, Christian H. Vesterager begyndte i Patriotisk Selskab som direktør. Han blev ansat til at udvikle og udfordre det gamle selskab – og oplever til stadighed selv at blive udfordret i jobbet. Ifølge direktøren kræver det sit at holde trit med et erhverv som landbruget, der er præget af stor udvikling og handlekraft.

- Jeg blev ansat i en yderst veldreven organisation i stabil vækst, som gerne ville udfordres, fortæller Christian H. Vesterager, der netop har fejret 10-års jubilæum som direktør i Patriotisk Selskab.

Da han begyndte i Patriotisk Selskab i 2013, var selskabet kommet godt ud på den anden side af finanskrisen og havde få år forinden fejret 200-års jubilæum.

- Patriotisk Selskab stod solidt, så det var en organisation med overskud til at se fremad. Hvordan skulle selskabet udvikle sig, så vi kunne leve endnu 200 år? Det var et utrolig spændende arbejde at træde ind i, fortæller han.

Tillid og tværfaglighed

Christian H. Vesteragers primære fokusområder har været at skabe en organisation, hvor der er tillid mellem medarbejdere og ledelse på kryds og tværs, og hvor der arbejdes tværdisciplinært om at opfylde kundernes behov.

- En af mine kæpheste har været, at ansvaret skal placeres der, hvor det gør gavn, siger Christian H. Vesterager, som blandt andet har fået delegeret større beslutningskraft hos afdelings- og teamlederne.

- Det handler om grundlæggende at have tillid til sine medarbejdere, deres faglighed og dømmekraft, tilføjer han.

Samtidig vægter han forståelsen og sammenhængskraften på tværs af afdelinger og fagligheder højt.

- Hvis vi skal kunne yde kunden den bedste rådgivning, skal vi ikke begrænses af traditionelle afdelings- eller fagskel, men derimod kunne samarbejde om at opfylde kundens behov. Det kræver en gensidig forståelse for hinandens metoder, arbejdsgange og -vilkår – som vi kun får, hvis vi taler med hinanden, mener han og tilføjer:

- Den kultur arbejder vi kontinuerligt på at styrke. Og vi er allerede kommet langt – der er ikke lang vej fra for eksempel en af vores jurister til en planteavlskonsulent. Det er både positivt for arbejdsmiljøet herinde og den rådgivning, vi kan tilbyde kunderne.

Det er ikke længere nok at være dygtigst

Service og synlighed er blevet vigtige konkurrenceparametre ifølge Christian H. Vesterager.

- Det er ikke længere nok at være dygtigst inden for vores kernefagligheder. I dag er det også vigtigt at levere en høj service til vores medlemmer og kunder og være synlige for at kunne tiltrække nye, fortæller han.

Og især det med synligheden har krævet en kulturændring i en gammel organisation, som har haft en loyal kundeskare og dermed ikke et udpræget behov for traditionel markedsføring.

- Det handler om at ramme en hårfin balance. På den ene side har vi en loyal kundekreds og et stærkt brand at værne om, og på den anden side skal vi også huske at forny os, fortæller direktøren.

Netop omstillingsparathed og udvikling er noget, han mener er afgørende, hvis man skal kunne rådgive inden for landbrug.

- Landbrugets vilkår er under konstant forandring. Der findes ikke mange andre erhverv, hvor man i samme grad hele tiden må tilpasse sig nye krav og ny lovgivning. Det kræver stor agilitet i den enkelte landbrugsvirksomhed – og hos os som rådgivere, siger han.

Ikke langt fra tanke til handling

Selvom det kan være udfordrende, er det også netop derfor, han finder erhvervet så interessant:

- Landmænd har fart på – der er ikke langt fra tanke til handling, og hvis man skal kunne yde kvalificeret rådgivning, skal man virkelig holde sig skarp og opdateret. Det er derfor, det er så sjovt et felt at arbejde i, mener han.

Læs også