Noter Nord uge 32-2022

Virksomhedsunivers skal lokke unge til fødevarebranchen

Der er plads til, at langt flere unge vælger en karriere i fødevarebranchen, der byder på både gode job- og karrieremuligheder. Det er baggrunden for Future Food, som er fødevare- og landbrugsbranchens fælles kampagne for at rekruttere flere unge til branchens uddannelser.

Parterne bag kampagnen, heriblandt Landbrug & Fødevarer, lavet et »virksomhedsunivers«, som tydeliggør forbindelsen med uddannelse og efterfølgende karrieremuligheder. Det skriver Landbrug & Fødevarer på sin hjemmeside.

Virksomhedsuniverset er netop lanceret, men det er planen løbende at udvide kredsen af virksomheder. Blandt de virksomheder, der allerede er en del af virksomhedsuniverset, er Chr. Hansen, Danish Crown, Palsgaard, Danish Agro, DLF, HKScan, Teknologisk Institut og Vestjyllands Andel.

Bag Future Food står: Dansk Industri, GLS-A, Landbrug & Fødevarer, 3F, IDA, JA / DM Bio og Tænketanken Frej. 

Kom engbrandbæger i forkøbet

Vår- og engbrandbægere er et stort problem på især hesteejendomme, hvor græsmarkerne ofte dyrkes ekstensivt. Der tilføres ingen eller kun lidt gødning og græsdækket er ikke kraftigt nok til at kunne udkonkurrere ukrudt som brandbæger, tidsler, skræpper, gråbynke mm.

Ifølge Kolding Herreds Landbrugsforening kan isåning af græsfrø i august eller forår være en rigtig god idé, og ved omlægning af en græsmark må der ikke spares på græsfrø.

Her lyder anbefalingen, at der sås 30-35 kg pr. hektar. Eventuelt kan udsædsmængden deles i to portioner, så der sås ad to omgange med forskudt kørselsretning.

ACO Funki A/S har haft et godt 2021

ACO Funki A/S opnåede i 2021 en bruttofortjente på næsten samme niveau som i 2020, som var det bedste år i mange år.

Virksomheden har manøvreret i et vanskeligt år påvirket af Covid-19, Afrikansk Svinepest, samt et markant dyk i svinepriserne i andet halvår 2021. Firmaet har holdt hjulene i gang hele perioden og har haft travlt.

På det Skandinaviske marked har året 2021 givet en omsætningsvækst på fire procent. De Europæiske markeder var på niveau, mens resten af verden viste et fald på ni procent.

Årets resultat på godt 10,5 millioner kroner før skat er tilfredsstillende for virksomheden.

ACO Funki A/S forventer en omsætningsreduktion på 20 procent i 2022 og har derfor i foråret gennemført en tilpasning af virksomheden til de nye markedsvilkår.

Bedre adgang til finansiering af boligkøb i landdistrikterne

Fra 1. juli er en ny lov om boliglån med statsgaranti i landdistrikterne trådt i kraft. Det betyder, at der bliver bedre mulighed for at låne på landet.

I første omgang er det op til kreditinstitutterne at indgå en generel vilkårsaftale med Finansiel Stabilitet, der administrerer ordningen. Men allerede nu kan interesserede boligkøbere spørge til ordningen i deres bank, hvis man som boligkøber er interesseret i lån med statsgaranti.

- Postnummeret må ikke blive en stopklods for at få lov til at låne penge til drømmehuset af banken. Derfor er det her noget, jeg har set frem til meget længe. Det er så vigtigt, at vi nu styrker sammenhængskraften med endnu et initiativ. Mit håb er, at alle danskere nu vil sprede ordet om den nye ordning, så den kan få liv over hele landet, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Og også i Landdistrikternes Fællesråd vækker statsgarantien glæde.

- Boligmarkedet i landdistrikterne går nye tider i møde. Nu kan alle danskere efter alt at dømme få mulighed for – med ro i maven – at investere i deres ønskede bolig, hvor end den befinder sig. Dermed kan statsgaranti på boliglån forhåbentlig vise sig at blive endnu et vigtigt træk henimod at sikre mulighederne for liv og udvikling i hele landet, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Velkendte navne er klar til Agromek

Både mælke- og griseproducenter kan se frem til, at det igen bliver muligt at møde hinanden og deres samarbejdspartnere på Agromek. Og udstillerne glæder sig ikke mindre.

- Vi glæder os meget til igen at være på Agromek efter pausen på grund af covid-19. Det bliver rigtig godt igen at møde både eksisterende og kommende kunder i denne sammenhæng, siger DeLavals Sales territory manager for Danmark, Bjarne Ebbesen.

Han tilføjer, at virksomheden vil præsentere og fokusere på løsninger og rådgivning, som hjælper mælkeproducenter med at forbedre gårdens dyrevelfærd, rentabilitet, fødevaresikkerhed og arbejdseffektivitet på standen.

En anden udstiller, der ser frem til det personlige møde med landmændene, er Big Dutchman (Skandinavien) A/S.

- Vi ser altid meget frem til Agromek, da dette er en messe med både nationalt og internationalt islæt. Og for os giver dette en unik mulighed for at fremvise en masse af vores produkter for de mange besøgende. Verden er jo om noget i forandring, hvilket også kommer til at kunne ses på Agromek, hvor vi vil udstille nye produktområder, som vi ikke tidligere er så kendte for at tilbyde, siger salgschef for fodringssystemer til griseproduktionen Thomas Særkjær, Big Dutchman.

Tilskud til løse diegivende søer – opfyldes kravene?

Den 18. oktober åbner ansøgningsperioden, hvor man kan søge tilskud til at bygge farestier til løse søer. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU. Her er der en tildeling på 25 millionber kroner til at »Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalden«, som der står på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

- I ordningen er der opsat en række elementer, som skal være en del af farestien til løsgående søer. Det er derfor vigtigt allerede at begynde at kigge på, hvordan man kan opfylde bygningskravene, hvis man ønsker at få del i ordningen, lyder det fra Vivi Aarestrup Moustsen, chefforsker, ph.d., i Seges Innovation i en meddelelse fra Landbrug & Fødevarer Gris.

Tilskudsgrundlaget er 4.000 kroner pr. kvadratmeter, som man kan søge 40 procent tilskud til i intervallet 6,0-7,2 kvadratmeter. Ansøgningsperioden åbner som sagt den 18. oktober og varer til den 10. januar 2023. Dernæst skal man have bygget staldene færdige inden slutningen af 2024.

Rekordinteresse for biavl

Der er stigende interesse for biavl i Danmark. Det mærkes på antallet af danskere, der melder sig ind i Danmarks Biavlerforening.

Nye tal fra foreningen viser, at Danmarks Biavlerforening nu har over 5.000 medlemmer. Det er foreningens højeste medlemstal nogensinde.

Men hvis man skal lykkes som biavler, er der et par ting, man skal anskaffe sig. Bifoder og bistade er blandt de vigtigste remedier.

Der er imidlertid mange andre ting, du skal overveje og anskaffe dig helt konkret for at få succes som biavler. For at honningen skal komme i hus, bør man først og fremmest overveje, hvorvidt man har et passende sted i haven, som kan danne ramme om en bolig for bierne – det vil sige bistadet. 

Derudover kan man med fordel kontakte sin lokale biavler- eller bimaterielforening for at få hjælp til udvælgelsen af den rette bifamilie – det er et must, at bierne er fredelige, og det kan nogle gange være svært at vurdere som helt grøn i feltet.

Læs også