Flere landmænd får Bornholm til at blomstre

Projektet Bornholm Blomstrer og de mange landmænd, der er med i projektet, har igen i år leveret et flot resultat til gavn for biodiversiteten og dermed fødegrundlaget for de bestøvende insekter, mener Klaus H. Petersen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer, der er projektleder for Bornholm Blomstrer.  

-Vi har sammen med 40 landmænd og lodsejere fået et område til at blomstre, der svarer til mere end hundrede parcelhushaver. Sammenlignet med sidste år er det ti parcelhushaver mere. Vi er utrolig glade for den opbakning, vi har fået til projektet fra både landmænd og partnere, siger Klaus H. Petersen.

En af dem er landmanden Birger Haue-Hansen, som oplever flere fordele ved at være med i projektet. Han har omlagt 13.000 kvadratmeter til blomsterbrak-marker. 

- . Flere blomster på marker og i grøftekanter er ét skridt på vejen til at hjælpe biodiversiteten. Samtidig ser det flot ud, siger Birger Haue-Hansen.

Læs også