40 roedyrkere skal bevise, at dansk sukkerproduktion er bæredygtigt

Nordic Sugar skal hvert tredje år bevise, at produktionen foregår efter en række krav om bæredygtighed. Ni dyrkere bliver tilfældigt udvalgt til kontrolbesøg.

I år skal Nordic Sugar for tredje gang dokumentere, at dansk sukkerproduktion er bæredygtig.

Det oplyser Agricenter, der understreger, at de har prøvet det før, og at der allerede er udvalgt de 40 dyrkere, som i første omgang skal besvare en række spørgsmål om deres ejendom, dyrkning af roer, miljø og arbejdsforhold.

- De 40 dyrkere er udvalgt tilfældigt af SAI, den organisation, som godkender vores bæredygtighed, fortæller man fra Agricenter.

Resultatet fra de 40 dyrkere regnes som repræsentativt, og vil gælde for alle danske roedyrkere og hele den danske sukkerproduktion.

Resultatet vil være gyldigt i tre år. Det er planen, at auditsæd skal være afsluttet inden sommer.

Tjekliste ens i hele verden

Det er Nordic Sugars sukkerkunder, som forlanger, at der anvendes Sustainable Agriculture Initiative’s system til at dokumentere fabrikkens bæredygtighed.

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) kan lidt frit oversættes til »initiativ for bæredygtigt landbrugsproduktion«.

- Formålet med SAI er netop at være et redskab til at måle bæredygtigheden i en produktion.

Det er en tjekliste, som kan anvendes i hele verden og for alle afgrøder, for på den måde at standardisere begrebet bæredygtighed.

Tjeklisten består af ja og nej spørgsmål, og det er vigtigt, at især nogle og mange af de stillede spørgsmål kan besvares med et "ja". Der kan læses mere om SAI på hjemmeside www.saiplatform.org.

Afhængigt af, hvordan der svares på spørgsmålene, opnår man enten et guld-, sølv- eller bronze-stempel.

Normalt vil en landmand, der overholder europæisk lovgivning, opnå et bronzestempel, og hvis man som roedyrker overholder dansk lovgivning og almindelig praksis, så vil man kunne opnå et guld-stempel.

Guld til Danmark

- For at bekræfte vort resultat skal et eksternt firma kontrollere svarene på spørgsmålene ved et besøg hos udvalgte dyrkere.

Det er hos SAI bestemt, at der tilfældigt udvælges 40 danske roedyrkere, hvoraf ni udtages til en ekstern gennemgang (audit). Det er disse dyrkeres resultat, der er afgørende for, hvilket stempel dansk sukkerproduktion tildeles.

Ved udfyldning af tjeklisten og den eksterne gennemgang med SAI skal alt kunne dokumenteres.

Læs også