Landbrugsstyrelsen stod for rekordmange jordfordelinger sidste år

Sidste år satte Landbrugsstyrelsen rekord ved at omlægge i alt 4.300 hektar jord over hele landet. Det er omtrent dobbelt så mange hektar som i 2021.

Når jorden omfordeles, kan der blive plads til både landbrugsdrift og nye naturområder. For eksempel kan lavbundsjorder vådgøres, og landbrugsjord kan gøres mere sammenhængende.

Jordfordeling anvendes typisk i forbindelse med vådområde-, skovrejsnings- eller lavbundsprojekter og i et samarbejde mellem lodsejere, den lokale kommune og Naturstyrelsen. Landbrugsstyrelsen står for jordfordelingen, hvor man sammen med berørte lodsejere afdækker mulige løsninger, der kan passe godt til den enkelte - hvad enten det drejer sig om rent salg, bytte eller køb af arealer til erstatning for dem, som overgår til miljø- eller klimaformål.

Deltagelse i jordfordeling er frivilligt og et tilbud til lodsejere med arealer i et kommende projektområde.

Læs også