Her er syv gode råd til et godt generationsskifte

Mange virksomhedsejere drømmer på et eller andet tidspunkt om at give nøglerne til deres livsværk videre.

I Lollands Bank er generationsskifter også en del af dagligdagen. Det oplyser bankdirektør Anders F. Møller.

- Der går ikke en uge uden at én eller flere af bankens erhvervsrådgivere rådgiver og kommer med sparring ved generationsskifter. Det kan være alt lige fra den lokale detailforretning til større landbrug, siger Anders F. Møller og fortsætter:  

- Vi har via vores mange års arbejde med generationsskifter fået en god indsigt i, hvilke spørgsmål og bekymringer, som virksomhedsejere har i forbindelse med et kommende generationsskifte. 

Den indsigt har Lollands Bank omdannet til syv gode råd, som anvendes i forbindelse med sparring omkring generationsskifter.

1. Start i god tid. 
Erfaringer har vist at succesfulde generationsskifter ofte starter i god tid. Et godt bud er, at ejerlederen skal påbegynde tankerne fem-ti år før generationsskiftet.

2. Søg rådgivning. 
Det er vigtigt at få sparring udefra, som blandt andet kan stille nogle af de svære spørgsmål; dem som kan være vanskelige at stille som enten familie eller ven.

3. Lav en tidsplan. 
Erfaringerne viser, at virksomhedsejere, som udarbejder en tidsplan ofte, kommer nemmere igennem processen.

4. Opsæt delmål. 
For at lette overskueligheden over processen, er det vigtigt at få opsat nogle delmål.

5. Giv slip.
Sørg for at lade den nye ejer overtage ledelsesansvaret.

6. Tænk fremad.
Det er en sund øvelse at bruge tiden på at tænke over, hvad tiden skal bruges på efter at generationsskiftet er gennemført. Er det rejser, investering, der frister når generationsskiftet er gennemført.

7. Økonomi.
Ved ethvert generationsskifte er der meget økonomi, både finansiering og skat. Derfor inddrag revisor og økonomikonsulent tidligt i processen.

Læs også