Fælles udspil om et nyt videncenter for jordbrugets uddannelser

3F, Landbrug & Fødevarer og GLS-A lancerer nu »Styrk erhvervsuddannelserne – flere faglærte til en grønnere fremtid«, der er et fælles, politisk udspil. Udover et ønske om et samlet videncenter for jordbrugets uddannelser sætter udspillet fokus på udviklingen af landets erhvervsuddannelser.

Et nyt videncenter, hverdagspraktik og langt mere anerkendelse. Det er nogle af de elementer, der skal opprioriteres i fremtidens erhvervsuddannelser, hvis det står til fagforeningen 3F, Landbrug & Fødevarer og arbejdsgiverforeningen GLS-A.

Udspillet »Styrk erhvervsuddannelserne« lanceres på baggrund af, at regeringen har varslet et markant økonomisk løft af landets erhvervsuddannelser. Hertil ønsker Landbrug & Fødevarer, 3F og GLS-A at bidrage med deres erfaring med uddannelserne, arbejdspladserne, og dem det handler om – de unge og voksne, der vælger en faglært fremtid.

Udover fokus på rekruttering rummer udspillet også en række initiativer, der skal sikre bedre kvalitet på uddannelserne samt et mere attraktivt læringsmiljø. Heriblandt forslag om at etablere et videncenter for jordbrugets uddannelser, så fremtidens landmænd, dyrepassere mm. får bedre mulighed for at få et indblik i den nyeste teknologi og viden på deres fagområde - og så de er bedre klædt på til den grønne omstilling, de kommer til at stå i spidsen for, lyder det i en pressemeddelelse. Men også forslag om mere anerkendelse og en større fejring af svendeprøver skal bidrage til nye traditioner og udvikling på området.

- Vi skal turde at udfordre og udvikle på vores erhvervsuddannelser, så de bliver så gode og attraktive som muligt. Derfor foreslår vi, at vi både sætter ind sektorspecifikt og tænker nyt på tværs af uddannelserne. Det gælder både indholdet af vores erhvervsuddannelser, der skal tilpasses den nyeste teknologiske viden. Men det gælder i særdeleshed også de sociale aspekter af uddannelserne, hvor vi lægger op til at styrke studiemiljøet markant. Det kræver investeringer og store prioriteringer, men det er en altafgørende udvikling at få sat i gang, siger Merete Juhl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Fundament for grøn omstilling

Også hos både fagforeningen og arbejdsgiverforeningen er det et vigtigt skridt at opprioritere erhvervsuddannelserne.

- Vores kommende faglærte kollegaer og medarbejdere er fundamentet for den grønne omstilling, som Danmark står over for. Derfor er det afgørende, at vi får knækket koden til, hvordan vi kan få flere til at søge ind på de mange gode erhvervsuddannelser, vi har. Vi får nemlig stærkt brug for dygtige faglærte i fremtiden, som kan være med til at holde Danmark kørende og udvikle vores virksomheder, siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F.

- Virksomhedernes grønne ambitioner vokser dag for dag. Det samme gør deres behov for dygtige medarbejdere, der kan hjælpe med at indfri de grønne ambitioner. Vi skal som samfund sikre, at flere vælger en erhvervsuddannelse, og det kræver, at vi investerer i vores erhvervsuddannelser og læringsmiljøer, så de bliver endnu mere attraktive for vores unge mennesker - netop fordi det tænder lys i øjnene og giver dem den gave, det er at kunne et håndværk, der kan gøre en forskel, siger Anne Marie Hagelskjær Smit, direktør i GLS-A.

Læs også