Danish Crown åbner for smågriseandelsejerskab

Danish Crown vil invitere smågriseproducenterne inden for som andelsejere på en måde, som udløser både restbetaling og den tilskrivning, der hvert år sker på den enkelte andelsejers ejerkonto.

Vedtægtsudvalget er nu klar med sit første forslag, som skal gøre det muligt for producenter af smågrise at blive andelsejere, og få restbetaling for de smågrise som sælges og senere slagtes af Danish Crown. Arkivfoto Vedtægtsudvalget er nu klar med sit første forslag, som skal gøre det muligt for producenter af smågrise at blive andelsejere, og få restbetaling for de smågrise som sælges og senere slagtes af Danish Crown. Arkivfoto: Tenna Bang

I efteråret nedsatte Danish Crowns repræsentantskab et vedtægtsudvalg, der skal komme med forslag til en modernisering af det 137 år gamle andelsselskab. Udvalget er nu klar med sit første forslag, som skal gøre det muligt for producenter af smågrise at blive andelsejere, og få restbetaling for de smågrise som sælges og senere slagtes af Danish Crown. Det skriver slagteriet i en pressemeddelelse.

- Vi har gennem årene haft en del smågriseproducenter, der har spurgt, om vi kunne lave en model, hvor de også blev andelsejere i Danish Crown og kom tættere på virksomheden. Vi så det senest i den rundspørge, vi lavede i efteråret forud for arbejdet i vores vedtægtsudvalg, og det har nu ført til en konkret model, udtaler Asger Krogsgaard, formand i Danish Crown.

Den model, vedtægtsudvalget er kommet frem til, tildeler smågrise 15 A-kilo, som lægges oveni slagtevægten. Restbetalingen for de 15 A-kilo vil blive udbetalt til smågriseproducenten, hvis denne er andelsejer i Danish Crown.

Værdikædeaftale

Målet er, at mindst 90 procent af grisene skal komme fra smågriseandelsejere, og der bliver en overgangsordning, som sikrer de griseandelsejere, der ikke kan finde smågrise fra smågriseandelsejere.

Som smågriseandelsejer binder man sig til at levere et konkret antal smågrise pr. år under hensyntagen til biologisk variation, og for den mængde gælder det, at der er leveringsret og leveringspligt.

Det nye andelsejerskab betyder, der sker en omfordeling af en mindre del af restbetalingen i Danish Crown. For den integrerede producent med egne smågrise vil andelen i restbetalingen være uændret, mens en slagtegriseproducent vil afgive cirka 15 procent, som i stedet tilfalder smågriseproducenten, hvis denne er andelsejer i Danish Crown.

Denne omfordeling skal derfor alt andet lige korrigeres i prisen på smågrisene i griseringsaftalen, som i fremtiden omdøbes til en værdikædeaftale.

De konkrete modeller skal tage højde for de variationer, der findes i de forskellige handelsaftaler mellem smågriseproducenter og slagtegriseproducenter.

Danish Crowns repræsentantskab skal tage stilling til forslaget om andelsejerskab for smågriseproducenter på et møde onsdag den 8. maj.

Læs også