bannerPos

Danish Crown leverer stærkeste halvår nogensinde

Danish Crowns nettoresultat er øget med hele 46 procent til 1,4 milliarder kroner i forhold til samme periode sidste år.
19-05-2020 12:44

Halvårs-omsætningen i Danish Crown er med 32 milliarder kroner 18 procent større end sidste år, og nettoresultatet er øget med 46 procent til 1,4 milliarder kroner.

Danish Crown offentliggjorde tirsdag det hidtil stærkeste halvårsregnskab i selskabets historie. 

Nettoresultatet for 1. halvår 2019/20 landede på 1,4 milliarder kroner mod 950 millioner kroner sidste år – et løft på 46 procent. Omsætningen steg med 18 procent til knap 32 milliarder kroner. 

- Fremgangen er skabt gennem en kombination af fortsat god afsætning af svinekød til Kina, frasalget af Tulip i Storbritannien, og ikke mindst en stærk performance på tværs af koncernen, lyder det fra koncernes topchef Jais Valeur. 

Selskabets ejere er blevet afregnet med 13,72 kroner pr. kg i gennemsnit for deres grise mod 9,40 kroner pr. kg i samme periode sidste år. Det er en fremgang på 46 procent.

112 øre foran EU-indeks

Resultatet af den primære drift går 43 procent frem fra 1,22 milliarder kroner. til 1,75 milliarder kroner. Samlet set ligger Danish Crowns resultat over målsætningen i 4WD-strategien på +60 øre pr. kg i forhold til det EU-indeks, som Danish Crown måler sig op mod.

- Forudsat en uændret restbetaling ligger Danish Crowns afregning for ejernes grise i første halvdel af regnskabsåret 112 øre pr. kg foran EU-indekset, fortæller Jais Valeur, og tilføjer:

- Det er klart, at eksporten til Kina er en hjørnesten i vores fremgang, men samtidig viser den platform, som Danish Crown har opbygget over årene, nu for alvor sin styrke. Bredden i vores forretning og produktportefølje er historisk stærk, og samtidig har vi en større spredning både geografisk og på produktkategorier end tidligere. Det er vigtigt, for det er vejen til at sikre en attraktiv afregning til vores ejere fremadrettet.

Han konstaterer, at Danish Crown Foods bredt set er lykkedes med at indarbejde de stigende råvarepriser på grisekød i salgspriserne.

Udfordringer

- På det svenske og det polske hjemmemarked har KLS Ugglarps og Sokolow haft en god efterspørgsel på lokale produkter, og deres markedspositioner er styrket. DAT-Schaub har øget salget til pharma-industrien, og det har bidraget til fortsat fremgang i både omsætningen og indtjeningen.

På markedet for okse- og kalvekød har priserne været stabile, men på et lavt niveau. Underliggende har der været fremgang i driften af Danish Crown Beef, men udbruddet af Covid-19 har øget usikkerheden og sat den positive udvikling i blandt andet hudeselskabet Scan-Hide på pause, tilføjer topchefen.

Balancen i selskabet er reduceret med 3,8 milliarder kroner siden udgangen af 1. halvår 2018/19, og det skyldes primært salget af Tulip Ltd.

Koncernens netto-rentebærende gæld var ved udgangen af halvåret 2,7 gange resultatet af den primære drift før afskrivninger. Det er markant lavere end samme tidspunkt sidste år, hvor det tilsvarende tal var 3,7. Forbedringen sker som følge af den stærke indtjening samt likviditetseffekten fra salget af Tulip Ltd.
 

mipDanish Crown halvårsregnskab (mio. kr.)    
  2019/20 2018/19
Omsætning 31.834 26.987
Resultat af primær drift 1.750 1.220
Resultat 1.391 950
Balance 25.837 28.443
Egenkapital 7.368 7.361

 

Note: Tabet på 163 mio. kr. i 2018/19 for det frasolgte Tulip Ltd. er ikke medregnet

Fremgang stoppet i Beef

Første halvdel af regnskabsåret forløb længe helt efter planen i Danish Crown Beef, men så kom corona-krisen. Det kostede på afsætningen af okse- og kalvekød, og salget af huder gik næsten i stå.

Det ærgrer Finn Klostermann, adm. direktør i Danish Crown Beef og formand for bestyrelsen i Scan-Hide, som fortæller, at Scan-Hide var på vej frem efter flere andelshaveres udmeldelse sidste år og ændringer i organisationen. Men da coronakrisen ramte selskabets største kunder i Italien, kom afsætningen af huder til stort set at stå stille.

- De første fem måneder af halvåret var efter bogen, og alt tydede på, at vi havde set bunden af priserne på både okse- og kalvekød. Det har corona-krisen desværre ændret på, men omvendt har vi vist, at vi evner at omstille os lynhurtigt, og derfor er vores afregning til landmændene faldet væsentligt mindre end i resten af Europa, siger Finn Klostermann.

Han tilføjer:

- Nedlukning af griseslagtningen på vores slagteri i Teterow i det østlige Tyskland i slutningen af sidste år var det helt rigtige valg. Driften er markant forbedret gennem en fokuseret indsats, og samtidig har vi iværksat en række projekter, der giver grobund for yderligere fremdrift.

mip

 

Ændringer i Friland

Friland, der sælger øko- og frilandsdyr, oplever, at udviklingen på markedet for økologisk svinekød er ved at vende efter et par stramme år, hvor enkelte producenter har været nødsaget til at afvikle produktionen. .

- Vi oplever i øjeblikket, at tidligere og nuværende kunder lægger flere ordrer samtidig med, at vi har udvidet kundeporteføljen. Det er specielt eksporten, der driver fremgangen – herunder Tyskland, Frankrig og Nordamerika, siger Claus Hein, der er ny adm. direktør i Friland, i forbindelse med offentliggørelsen tirsdag af Danish Crowns halvårsregnskab 2019/20. 

I slutningen af februar nåede afregningen for frilandsgrise helt op på 16,70 kroner pr. kg.

I første halvår blev der sagt farvel til Friland Limousine-konceptet.

- Det var selvfølgelig beklageligt, at det ikke var profitabelt at køre konceptet videre, men det giver os muligheden for at satse mere på Friland Kødkvæg-konceptet, hvor en stor del af limousine-dyrene meget gerne skulle komme til at indgå, siger Claus Hein.

Størstedelen af kødet fra Friland Kødkvæg afsættes til private slagtere, og Friland satser også fortsat på en positiv udvikling i salget af en pakke med 200 gram hakket oksekød, der findes i køledisken hos REMA1000.

mip

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overbormester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge til at opspore jordforureninger

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Lav hollandsk mælkepris kan ramme den danske

I den kommende periode er risiko for nedjusteringer af den danske mælkepris med 7-14 øre, vurderer AgroMarkets.

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.
Side 1 af 1851 (37015 artikler)Prev1234567184918501851Next